Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Channel Catalog


  0 0  สัตว์นรกปรกป่าเมื่อปรากฏ
  ธรรมนูญทุกบทก็อดสู
  ออกกฎหมาย ที่หมายกดจนเฟื่องฟู
  จะขานกู่ ก็รันทด ด้วยกฎโจร

  ประชามติอย่างหนาตราประยุทธ์
  ลงเรือแป๊ะฉุดฉุยลุยผาดโผน
  แหกตาประชาชนจนปูดโปน
  จึงต้องโดดประชาทัณฑ์บรรลัย

  ไปโลดโหวตโนนำกันถ้วนหน้า
  เพื่อท้องฟ้าสีทองส่องสดใส
  กำจัดเผด็จการให้สิ้นซากไป
  ประชาธิปไตยได้มาอย่างแน่นอน

  0000

   

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  ประยุทธ์กล่าวปาฐกถาเปิดโชว์วิสัยทัศน์การพัฒนา คาดแผนฉบับ 12 ประกาศใช้ต.ค.นี้ ขณะที่ประธาน สศช.ย้ำ แผน 5 ปีนี้จะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของ คสช. วรัญชัย โชคชนะ โผล่ถามถ้ารัฐบาลจากการเลือกตั้งมีนโยบายไม่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติจะทำอย่างไร

  วันที่ 22 ก.ค.2559 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีการจัดการการประชุมประจำปี 2559 เรื่อง การร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีการนำเสนอวีดิทัศน์เรื่องการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งนำเสนอแนวทางการวางกรอบการพัฒนาประเทศล่วงหน้า 20 ปีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน เปรียบประชาชนเสมือนกับผู้โดยสารรถไฟ โดยมีตั๋ว 664 เป็นหลักการในการวางยุทธศาสตร์ โดยเลข 6 ตัวแรกหมายถึง 6 ยุทธศาสตร์ของร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2560 - 2579 ซึ่งเป็นกรอบการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ, การสร้างความสามารถในการแข่งขัน, การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน, การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม, การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

  ตัวเลขที่เหลือ คือ การกำหนดแนวทาง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จำนวน 10 ด้าน สู่การปฏิบัติในช่วง 5 ปีข้างหน้าโดยกำหนดให้สอดคล้องกับ “กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”  กับ 6 ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ (พัฒนาและส่งเสริมทุนมนุษย์, สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม, สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันอย่างยั่งยืน, การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, ความมั่นคง, เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล) บวกอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญในการขับเคลื่อนในอีก 5 ปีข้างหน้า (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์, วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม, การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ, การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค)

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแสดงปาฐกถาพิเศษว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติ 664 เป็นแผนต่อเนื่องระยะยาว ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เป็นตัวแทนของทุกภาคส่วนที่จะมาช่วยกันวางแผนพัฒนาประเทศชาติให้ดีกว่าเดิม ลดความเสี่ยงในอนาคตจากทั้งภายในและภายนอก โดยการทำงานของนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานและโครงการอื่นๆ โดยตลอด เช่นโครงการประชารัฐ

  นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ผ่านมาทางครม.และคสช. ได้พยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คาดว่าจะปรับปรุงจนสามารถประกาศใช้อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้ โดยการพัฒนาประเทศในช่วง 5 ปีข้างหน้าได้กำหนดทิศทางเอาไว้เรียบร้อยแล้วและจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เพราะรัฐบาลมีนโยบายที่จะสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพในการแข็งขันให้มากขึ้น พัฒนาคุณภาพมนุษย์ สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ

  นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า ในปัจจุบันการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจมีอยู่สูง ประเทศอื่นๆ มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ประเทศไทยจึงเร่งพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งเพื่อการแข่งขัน โดยหน้าที่ของผู้ใหญ่ในปัจจุบันที่จะต้องสร้างความมั่งคั่งให้แก่ประเทศ ก็เพื่อสร้างประเทศในระยะยาว เพื่อคนรุ่นหลัง การกำหนดจุดหมายในระยะยาวให้ชัดเจนก็เพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาอย่างมีจุดหมาย การพัฒนาต่างๆ จะเชื่อมโยงกัน

  นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การสร้างความมั่นคงนั้นสำคัญ ไม่ใช่แค่มั่นคงในเรื่องการเพิ่มกองกำลังหรืออำนาจทหาร หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ความมั่นคงในรูปแบบดังกล่าวประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา นอกจากนี้ยังมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดจากการพัฒนาสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าต่างๆ รวมไปถึงกันพัฒนาคุณภาพศักยภาพมนุษย์ ส่วนความเสมอภาคเท่าเทียมนั้นไม่มีในโลกของประชาธิปไตยเพราะมีต้นทุนทางเศรษฐกิจ มีเรื่องการลงทุน การเปิดเสรีต่างๆ ปัญหาก็คือการทุจริตต่างๆ ที่ทำให้ความไม่เท่าเทียมมากขึ้นไปอีกจึงต้องแก้ไขปัญหาทุจริต

  เรื่องการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จะต้องวางแผนมองไปข้างหน้าถึงแผนต่อๆ ไป ต้องต่อยอดไปเรื่อยๆ ปัจจัยที่จะทำให้แผนยุทธศาสตร์สำเร็จจะอยู่ที่ประชาชน ที่จะเป็นผู้เลือกรัฐบาลต่อๆ ไป

  นายกรัฐมนตรีเสนอว่า การลงทุนหรือการพัฒนาต่างๆ ควรจะใช้หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือไม่เร็วไม่ช้าไป พอดีๆ ให้พอประมาณตน และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ หลักจริยธรรมต่างๆ ควรปลูกฝังให้แก่เยาวชน เป็นการสร้างจิตสำนึก เมื่อบุคคลากรมีหลักธรรมาภิบาล ปัญหาการทุกจริตก็จะลดลงไป ประเทศไทยก็จะมีจุดยืนในเวทีโลก การเมืองที่ผ่านมาทำให้คุณภาพของการศึกษาไทยตกลงไป เนื่องมาจากความผันผวนทางการเมือง ต่อจากนี้ปัญหาความไม่แน่นอนต่างๆ จะถูกแก้ด้วยหลักยุทธศาสตร์ชาติ เช่นเดียวกันกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือกฎหมาย

  นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่า การพัฒนาจะต้องมองไปถึงเวทีโลก ประเทศไทยไม่ได้โดดเดี่ยวในเวทีโลก ที่ผ่านมามีการร่วมทางการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับต่างประเทศมาโดยตลอด แนวโน้มการลงทุนจากต่างชาติเพิ่มมากขึ้น

  ต่อมามีการประชุมระดมความเห็น เรื่องการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานสศช. กล่าวว่า แผนนี้จะเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า  เป็นระยะแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงถือว่าเป็นช่วงการพัฒนาที่สำคัญของการปฏิรูปและพัฒนาประเทศ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการร่างแผนพัฒนาที่จะเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศระยะยาว คือการพัฒนาคุณภาพบุคลากร เช่นการพัฒนาการศึกษาที่จะขัดเกลาจริยธรรม สร้างนิสัยและเพิ่มศักยภาพ โดยให้เน้นการสร้างนิสัยความเป็นไทยที่เท่าทันโลก

  วรัญชัย โชคชนะ นักกิจกรรมทางการเมืองตั้งคำถามว่า แผนฉบับที่ 12 จะสามารถเพิ่มการพัฒนาการเมืองเข้าไปในแผนพัฒนาด้วยได้หรือไม่ เพราะการพัฒนาการเมืองจะเป็นตัวช่วยให้เกิดการพัฒนาในแง่อื่นๆ ต่อไป คำถามที่สองคือ ถ้านโยบายของพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งขัดกับแผนยุทธศาสตร์ชาติจะทำอย่างไร

  ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สศช.ตอบว่า  การพัฒนาการเมืองจะอยู่ในกรอบของการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมให้สมดุล เรื่องของการเมืองจะอยู่ในการดูแลของสภาพัฒนาการเมือง การเมืองเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคง นอกเหนือจากนั้นจะเป็นเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนคำถามที่สองนั้นขอปฏิเสธที่จะตอบแต่ขอถามกลับว่าถ้านักการเมืองอย่างวรัญชัยไม่เอาแผนยุทธศาสตร์จะทำอย่างไร ประเด็นต่างๆ ต้องร่วมกันคิด  

   

  ผู้ที่สนใจร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.nesdb.go.th/ewtadmin/ewt/nesdb_th/download/content/Yearend2016/Yearend2016-01.pdf

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ประกาศคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ เหตุเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับปี 2534 เกรงซ้ำรอยเหตุการณ์พฤษภา 35 พร้อมถามหาความรับผิดชอบจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุติในเรื่องผู้สูญหาย

  คลิปญาติวีรชนพฤษภา'35 ประกาศคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ 2559 หวั่นสืบทอดอำนาจย้อนรอยพฤษภาคม 2535

  23 ก.ค. 2559 เวลา 15.20 น. บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 นำโดย อดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 แสดงจุดยืนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับมีชัย ฤชุพันธุ์ ผ่านแถลงการณ์ “มติคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ และการประกาศทวงถามวีรชนพฤษภา 35”

  สมศักดิ์ ธีรดำรงฤทธิ์ รองประธาน คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 อ่านแถลงการณ์ความว่า รัฐธรรมนูญฉบับประชามติของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กำลังจะนำพาสังคมไทยถอยหลังเข้าคลอง ย้อนรอยเหตุการณ์พฤษภาคมปี 2535 ที่มีผู้บาดเจ็บล้มตายและสูญหายจำนวนมาก สังคมกำลังเกิดความขัดแย้งและแตกแยกจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัย รัฐบาลใช้อำนาจรัฐเข้าควบคุมสื่อสารมวลชน ลิดรอนสิทธิเสรีภาพและปิดกั้นการแสดงออกของประชาชน ผู้นำประเทศผิดคำพูดที่ให้สัญญาประชาคมเมื่อตอนยึดอำนาจวันที่ 22 พ.ค.2557 และมีเจตนาสืบทอดอำนาจผ่านร่างรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังสร้างความบิดเบือนให้เกิดความสับสนแก่ประชาชน สิ่งเหล่านี้เป็นสถานการณ์เดียวกับช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์พฤษภาคมปี 2535

  แถลงการณ์ระบุว่า คสช.ไม่ใช่สัญลักษณ์ความถูกต้องที่จะผูกขาดความรักชาติแต่ฝ่ายเดียว หากหลงทางกับแนวคิดแบบนี้ประชาชนก็ย่อมมีสิทธิทวงอำนาจคืน คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ได้มีการประชุมกันทั่วประเทศแล้ว มีมติด้วยกัน 2 ข้อ

  ข้อ 1 ประกาศคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ เรายืนยันไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจที่เปิดทางให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอก เหมือนรัฐธรรมนูญฉบับปี 2534 อันเป็นต้นเหตุของการบาดเจ็บล้มตายและสูญหายมาจนถึงวันนี้ และข้อ 2 ถามหาความรับผิดชอบจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรัฐบาล-กองทัพ เพื่อหาข้อยุติในเรื่องผู้สูญหายในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคมปี 2535 ที่ยังคงไม่ได้ข้อยุติถึงปัจจุบัน

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมดังกล่าวใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที โดยก่อนกลับได้มีตำรวจจาก สน.สำราญราษฎร์ เข้ามาตรวจความเรียบร้อย โดยไม่ได้มีการดำเนินคดีหรือจับกุมแต่อย่างใด
   

  อดุลย์เผยไม่อยากให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอย จึงไม่รับร่าง รธน.

  ด้านอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ให้สัมภาษณ์ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ ขัดต่อหลักการคนเดือนพฤษภา 35 โดยสิ้นเชิง เช่น เรื่องการสืบทอดอำนาจ ซึ่งเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งจนกลายเป็นจากพฤษภาคม ปี 2535 ซึ่งเป็นความขัดแย้งเก่าที่ยังไม่ได้สะสางให้เสร็จ ก็ยังจะสร้างเหตุเพื่อความขัดแย้งใหม่ขึ้นมาอีก

  อดุลย์ยังหวังว่าญาติและผู้ร่วมอุดมการณ์ในพฤษภาคม ปี 2535 ไม่ว่าจะเป็นมวลชน นักการเมือง หรือกลุ่มการเมือง หวังว่าคงจะมาออกมาร่วมสืบสาน-ทวงคืนเจตนารมณ์วีรชนคนพฤษภา 35 ให้ครบถ้วน และมาช่วยสนับสนุนการทวงถามเรื่องญาติวีรชน 35 ที่หายไปให้จบ เพื่อเป็นแบบอย่างให้สังคมได้พึงตระหนักว่า ครั้งหนึ่งก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ ซึ่งญาติก็ไม่ต้องการให้การตามหาคนหาย-เกิดความสูญเสียแบบนี้ขึ้นมาอีก นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องมาเรียกร้องว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนี้

  นอกจากนี้อดุลย์ยังฝากไปยัง คสช. ว่า “ประชาชนก็คาดหวังว่า คสช.จะทำการปฏิรูป การสร้างความสามัคคีให้เรียบร้อย ปรากฏว่าสองปีกว่า ความนิยมของท่านกลับลดลง ท่านก็ต้องกลับไปทบทวนตรงนั้นว่ามันถูกต้องแล้วหรือ และที่สำคัญเรื่องการปฏิรูปที่ทุกฝ่ายเรียกร้อง ถ้าท่านยังโอ้เอ้ ไม่ทำหน้าที่ของตัวเอง เพราะมันก็สองปีแล้ว ท่านคงตอบคำถามประชาชนไม่ได้แน่”
   

  เมธาเรียกร้องรัฐบาล ตรวจสอบบุคคลสูญหายจากพฤษภาคม

  ส่วนเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ให้ความเห็นต่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ากำลังจะนำพาประเทศย้อนรอยไปในเหตุการณ์เมื่อปี 2534-2535 ซึ่งเรามีความห่วงใยบ้านเมือง ร่างรัฐธรรมนูญนี้จึงต้องถูกคว่ำ และหมดเวลาที่เราจะยืดออกไปแล้ว การสูญเสียจากพฤษภาคมจะต้องเป็นบทเรียนของสังคมไทย ศพวีรชนผู้สูญหายก็ยังไม่เคยได้รับคำตอบจากรัฐบาลใด และสังคมไทยจะต้องหาข้อยุติให้ได้ เพื่อเป็นอุทาหรณ์ไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นอีก

  นอกจากนี้เมธายังกล่าวถึง พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา ว่าได้เคยประกาศไว้เมื่อครั้งคณะกรรมการญาติฯ เข้าพบเพื่อติดตามและขอคำแนะนำกรณีผู้สูญหายในเหตุการณ์พฤษภาคม ในฐานะผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ว่ารู้สึกเห็นใจต่อญาติวีรชนผู้สูญหายจากเหตุการณ์พฤษภา 35 ที่ต้องการกระดูกของผู้เสียชีวิตกลับมาทำพิธีทางศาสนา เมธาจึงเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบบุคคลที่สูญหายจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะทวงถามหาคำตอบรัฐบาลทหารอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาข้อยุติในเรื่องดังกล่าว

  “เมื่อกองทัพได้มาทำหน้าที่รัฐบาลด้วยตัวเองแล้ว จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่รัฐบาลในฐานะผู้มีอำนาจรับผิดชอบจะหาข้อยุติในเรื่องดังกล่าวให้แก่ญาติวีรชนพฤษภา 35 โดยหวังว่าการสูญเสียของพวกเขาจะเป็นเครื่องเตือนใจสังคมทุกภาคส่วน ได้ตระหนักว่าความรุนแรงไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้  นอกจากจะเกิดความเจ็บปวดจากความสูญเสียของทุกฝ่าย  และขอเรียกร้องให้สังคมไทยเคารพคุณค่าทางประวัติศาสตร์  รู้จักมีความเมตตาและให้อภัยซึ่งกันและกัน เพราะจะเป็นหนทางสู่สันติสุขอย่างแท้จริง” เมธากล่าว
   

  ก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา มีการประชุมของคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ร่วมกับญาติวีรชนผู้สูญเสียทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ บาดเจ็บ พิการ และสูญหาย เพื่อลงมติใน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นแนวทางการทวงถามญาติวีรชนผู้สูญหาย ณ ห้องประชุม 14 ตุลา ถ.ราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ได้แก่ พิภพ ธงชัย เลขาธิการมูลนิธิเด็ก อภิปรายในประเด็นญาติวีรชนฯ ผู้สูญหาย, ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อภิปรายในประเด็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ 2559 และปรีดา เตียวสุวรรณ กรรมการมูลนิธิพฤษภาประชาธรรม 35 อภิปรายในประเด็นการจัดสร้างอนุสรณ์สถาน “พฤษภาประชาธรรม” 

  ปริญญาระบุในการอภิปรายว่า รัฐธรรมนูญฉบับประชามติ 2559 นี้มีความใกล้เคียงกับรัฐธรรมนูญฉบับ 2534 ที่มีแนวคิดว่าต้องมีคนมาคอยชี้นำ ซึ่งปริญญามองว่าการที่ประชาชนสามารถปกครองตนเองได้น่าจะเป็นการดีกว่า นอกจากนี้ปริญญายังกล่าวในตอนท้ายว่าการรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิของญาติวีรชน 35 ที่จะเลือกกาในช่องใด

  ด้านพิภพก็ให้กล่าวเปรียบเทียบเหตุการณ์กวางจูในเกาหลีใต้เมื่อ 18 พ.ค. 2523 ที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์พฤษภาคม ปี 2535 รัฐบาลของเขาให้ความสำคัญต่อพื้นที่ทางประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน เห็นได้จากการที่ประธานาธิบดีมาร่วมเป็นประธานในงานรำลึกนี้ทุกปี ซึ่งในเมืองไทยกลับไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

  ส่วนปรีดาระบุถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน “พฤษภาประชาธรรม” จะมีอนุสาวรีย์รำลึกแด่วีรชนผู้สูญเสีย และพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยขณะนี้อยู่ในขั้นการออกแบบ ซึ่ง กทม. ประกาศว่ายินดีรับเป็นเจ้าภาพในการสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้อีกด้วย

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  0 0

   

  24 ก.ค. 2559 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว (Yingluck Shinawatra)โดยมีเนื้อหาว่า การลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่ออนาคตประเทศของเรา ถือเป็นครั้งสำคัญของการลงประชามติครั้งนี้ใช้คะแนนรับหรือไม่รับร่างมีคะแนนมากกว่ากัน โดยไม่ได้คิดจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงมีจำนวนเท่าไร ดังนั้นการออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพื่อ 1.เป็นการดำรงรักษาประชาธิปไตย 2.เป็นการเลือกอนาคต ว่าเราเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ ที่จะใช้ในการบริหารบ้านเมืองของเราต่อไป 3. ประชาชนได้รับประโยชน์จากร่างรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก ที่ประชาชนทุกคนควรจะได้ร่วมกันใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อกำหนด และร่วมกันตัดสินอนาคตประเทศของเรานะคะ

  “ดิฉันจึงอยากจะขอเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิกันมาก ๆ เพื่อแสดงออกทางความคิด และร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศด้วยวิถีทางที่เป็นประชาธิปไตย ” น.ส.ยิ่งลักษณ์ ระบุ

   

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  รองแม่ทัพภาค 4 ให้สัญญาโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยาเปิดสอนได้ต่อไปไม่ว่าคดีจะสิ้นสุดอย่างไรก็ตามหลังศาลแพ่งมีคำสั่งยึดที่ดินฐานเกี่ยวข้องก่อการร้าย เจ้าของพร้อมยื่นอุทธรณ์สู้คดี กอ.รมน.ออกคำชี้แจงรายละเอียดหวั่นถูกนำไปบิดเบือน

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2559 ที่โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส พล.ต.ชินวัฒน์ แม้นเดช แม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (ผอ.รมน.ภาค 4 สน.) พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายคนในจังหวัดนราธิวาสเข้าเยี่ยมพะปะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา หลังจากศาลแพ่งกรุงเทพมหานครมีคำสั่งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาให้ยึดทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินของโรงเรียนอิสลามบูรพาตกเป็นของแผ่นดิน เนื่องจากมีการในการสนับสนุนการก่อการร้ายโดยมีนักเรียนและคณะครูให้การต้อนรับประมาณ 100 คน

  โดย พล.ต.ชินวัฒน์ กล่าวระหว่างพบปะว่ามาเพื่อให้คำมั่นสัญญาว่าโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยาต้องเดินหน้าต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม

  “เราร่วมกันสานต่อเจตนารมณ์อันดีงามของหะยีมุสตอฟาผู้ก่อตั้งโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา เพื่อมุ่งหวังให้ลูกหลานมุสลิมได้เรียนรู้ในวิถีของมุสลิมได้อย่างถูกต้อง เพราะอิสลามคือแบบแผนของวิถีชีวิต ดังนั้นมุสลิมมีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้หลักคำสอนศาสนา” พล.ต.ชินวัตน์ กล่าว

  พล.ต.ชินวัตน์ ระบุโดยสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ปอเนาะญีฮาด (โรงเรียนญีฮาดวิทยา ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีที่ถูกศาลแพ่งสั่งยึดในข้อหาเดียวกันก่อนหน้านี้) กับโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยาเป็นสิ่งที่สังคมกำลังแยกสิ่งที่ดีงามกับความชั่วร้ายออกจากกันโดยบรรทัดฐานที่ถูกสร้างขึ้นมาในสังคมขอเรียนว่าเจตนารมณ์ของหะยีมุสตอฟาคือความดีงาม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นระยะหลังๆ ตามที่ศาลไต่สวนตามของเท็จจริงนั้นคือความชั่วร้ายที่ต้องขจัดให้หมดไป

  “ผมขอยืนยันอีกครั้งว่า วันนี้เรามาแสวงหาทางออกร่วมกัน ร่วมกันปกป้องและสืบสานเจตนารมณ์อันดีงามหะยีมุสตอฟา และร่วมกันป้องกันขจัดความชั่วร้ายที่จะแอบแฝงเข้ามาในสถาบันของเราให้ออกไป เราเข้าใจและเราเคารพในวิถีของทุกท่าน เราพร้อมที่จะปกป้อง” พล.ต.ชินวัตน์ กล่าว

  ทั้งนี้ พล.ต.ชินวัตน์ ยืนยันว่า กรณีนี้แม้ว่าคดีนี้จะมีคำพิพากษาถึงที่สุดอย่างไรนั้นก็เป็นอำนาจของฝ่ายตุลาการ แต่ฝ่ายบริหารก็สามารถที่จะดำเนินการอย่างไรก็ได้กับที่ดินแปลงนี้ โดยให้ทางจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

  ขณะที่ นายกิตติ สุระคำแหง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า หากศาลแพ่งพิพากษาสั่งยึดที่ดินโรงเรียนจริง ที่ดินก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังซึ่งกรมธนารักษ์สามารถดำเนินการได้ 3 แนวทาง คือ 1.ขายทอดตลาด 2.ให้หน่วยงานรัฐนำไปใช้ประโยชน์ และ 3.ให้เอกชนใช้ประโยชน์ โดยต้องดำเนินเรื่องขอให้ประโยชน์และต้องจ่ายค่าเช่าให้กรมธนารักษ์ซึ่งกรณีนี้อาจจะให้มูลนิธิอัดดีรอซะห์อัลอิสมียะห์ซึ่งเป็นผู้ดูแลโรงเรียนได้ดูแลต่อไป เพราะเป็นองค์กรที่ทางราชการรับรองแล้ว

  “สำหรับที่ดินโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยาทางพล.ต.ชินวัตน์ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลได้ยืนยันแล้วว่าที่ดินแปลงนี้ต้องเป็นที่ดินสำหรับใช้ในการศึกษาและศาสนาตามเจตนารงของหะยีมุสตอฟาต่อไป” นายกิตติ กล่าว

  ส่วนนางสุไบดะห์ ดอเลาะ ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยาได้กล่าวขอบคุณที่ทุกหน่วยงานที่มาเยี่ยมและให้กำลัง ถือว่าเป็นแรงผลักดันที่ในการต่อสู่ไป พร้อมยืนยันว่าตนจะยื่นอุทธรณ์เพื่อสู่คดีต่อไป

  นางสุไบดะห์ เปิดเผยว่า ตนจะนำกรณีคำพิพากษาของศาลอาญาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ที่พิพากษาว่าผู้บริหารของโรงเรียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายมาเป็นประเด็นหนึ่งในการต่อสู้คดี

  จากนั้นในเวลา 13.30 น. พล.ต.ชินวัตน์พร้อมคณะทั้งหมดได้เดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องเดียวกันนี้กับคณะกรรรมการอิสลามประจำจังหวัดและผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาสประมาณ 200 คน

  กอ.รมน.ออกคำชี้แจงรายละเอียดหวั่นถูกนำไปบิดเบือน

  นอกจากนี้ พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน.ยังได้ออกคำชี้แจงในกรณีเดียวกันนี้ด้วย โดยระบุว่า เพื่อเป็นการป้องกันการเคลื่อนไหวชี้นำและบิดเบือนไปจากแก่นแท้ของความจริง กอ.รมน.ภาค 4 สน.ขอชี้แจงสร้างความเข้าใจเพื่อแสวงหาทางออกจากปัญหาร่วมกันต่อกรณีดังกล่าว ดังนี้

  1.การยึดที่ดินของโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา แม้เป็นเรื่องที่อ่อนไหวและอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน แต่เจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ใช้สนับสนุนเกี่ยวกับการก่อการร้าย ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเข้าไปติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณบ้านพักภายในโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา เมื่อ 2 กรกฎาคม 2550 สามารถควบคุมตัวได้ 7 คน พร้อมตรวจยึดอาวุธ เครื่องกระสุน และอุปกรณ์ในการประกอบระเบิดหลายรายการ และต่อมาศาลจังหวัดนราธิวาสได้มีคำสั่งพิพากษาจำเลยที่ถูกจับกุมทั้งหมด ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิพากษาของศาลอุทธรณ์ อย่างไรก็ตามคำพิพากษายึดที่ดินดังกล่าว เจ้าของกรรมสิทธิ์ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการยื่นขออุทธรณ์ได้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ซึ่งเป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐานและขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม

  2.กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญในการช่วยกันตรวจสอบ และ สอดส่องดูแลเพื่อป้องกันมิให้กลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีต่อสังคมและประเทศชาติใช้สถานศึกษากระทำในลักษณะดังกล่าวอีก เพราะจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อโรงเรียน ชุมชน และนักเรียน อันเกิดจากการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เข้ามาแอบแฝง และแสวงประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าว เพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับการก่อการร้าย ทำให้เจตนารมณ์เดิมอันเป็นสิ่งดีงามของเจ้าของที่ดินถูกบิดเบือน เป็นเหตุให้โรงเรียนต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและได้รับผลกระทบ

  3.กอ.รมน.ภาค 4 สน.และองค์กรทางศาสนาได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ใช้ทำประโยชน์เพื่อการศึกษาและศาสนาและได้มีความมุ่งมั่นพยายามพัฒนาการเรียนการสอน จนนำไปสู่การยกระดับให้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาควบคู่กับสายสามัญที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ดังนั้น แม้ว่ากระบวนการยุติธรรมจะต้องดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย แต่รัฐจะยังคงดำรงไว้ซึ่งเจตนารมณ์เดิมของผู้ก่อตั้ง โดยมุ่งมั่นให้โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยายังสามารถดำเนินการและพัฒนาการเรียนการสอนได้ต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ปกครองและนักเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต และพร้อมที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นให้เป็นที่ยอมรับและเป็นไปตามเจตนารมณ์อันดีงามของผู้ก่อตั้งโรงเรียนและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนต่อไป

   

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  ศาลแพ่งสั่งยึดที่ดินโรงเรียนอิสลามบูรพาฐานถูกใช้สนับสนุนการก่อการร้าย ทนายเตรียมอุทธรณ์

  ศาลพิพากษายกฟ้อง อดีต 3 ผู้บริหาร รร.อิสลามบูรพา

  เอกอัครราชทูตมาเลเซียเยือนอิสลามบูรพา เตรียมหนุนพัฒนาโรงเรียน

  อิสลามบูรพาฉลองเปิดโรงเรียนรอบสอง

  ศิษย์อิสลามบูรพาปลื้ม ถูกปิด4ปีเปิดใหม่เทอมนี้

  ‘ซูไบดะห์ ดอเลาะ’อิสลามบูรพา เตรียมรับรางวัลสตรีดีเด่นด้านสันติภาพ

  เลื่อนสืบพยานปากสุดท้ายคดีปิดโรงเรียนอิสลามบูรพา

  ศาลเลื่อนฟังคำสั่งยกเลิกมูลนิธิ เจ้าของโรงเรียนอิสลามบูรพา

   

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  24 ก.ค. 2559  นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว 'Warong Dechgitvigrom' ในลักษณะสาธารณะ ถึงความเห็นต่อการลงประชามติ โดยระบุว่า 

  "ผมมีลางสังหรณ์ว่า วันออกเสียงประชามติ คงได้เห็นประชาชน ออกมาสั่งสอนพวกที่ชอบเอาประชาธิปไตยมาหากินเพื่อประโยชน์ตนเอง โดยเฉพาะพวกบิดเบือนประชาธิปไตย ที่อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งแล้วทำอะไรก็ได้ วันที่มีอำนาจกลับไม่สนใจประชาชน

  ผมฟังเสียงสะท้อน ทุกคนไม่ต้องการประชาธิปไตยจอมปลอม เผาบ้านเผาเมือง ซื้อ ส.ว. กกต.ติดคุก ลืมถุงขนมที่ศาล จังหวัดไหนไม่เลือกไม่ได้งบ จาบจ้วง ใช้ความรุนแรง ออกกฏหมายล้างผิด โกงแบบไม่แคร์ สร้างกระแสถ้าแบ่งกันไม่เป็นไร ผิดไม่ยอมรับผิด ไม่เคารพกระบวนการยุติธรรม แล้วมาอ้างว่านี่คือประชาธิปไตย

  คนจำนวนมากสะท้อนว่า เบื่อความวุ่นวาย รำคาญพวกป่วนเมือง อยากได้ประชาธิปไตยเพื่อชาวบ้านไม่ใช่เพื่อนายทุน ลองติดตามดูน่ะว่า ลางสังหรณ์นั้นจะเป็นจริงหรือไม่"  นพ.วรงค์ ระบุ

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องทุกฝ่ายให้เกียรติและเคารพจุดยืนของทั้งผู้เห็นชอบ-ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ

   
  24 ก.ค. 2559 สำนักข่าวไทยรายงานว่านายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ออกมาแสดงจุดยืนเห็นชอบและไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญพร้อมเหตุผลประกอบมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่า เป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะแสดงออกถึงจุดยืนของตนและหมู่คณะ เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏว่าในโลกสื่อโซเชียลได้มีปฏิกิริยาแสดงออกต่อผู้เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญด้วยถ้อยคำรุนแรง ก้าวร้าว บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อหวังทำลายความน่าเชื่อถือของผู้ที่แสดงออกว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทย เพราะแม้เราจะมีความเห็นต่างหรือแย้งกับผู้ที่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ควรใช้ถ้อยคำที่ รุนแรง ก้าวร้าว บิดเบือนข้อเท็จจริงโจมตีกันโดยไม่มีเหตุผล แต่ควรให้เกียรติและเคารพในความเห็น จุดยืนที่แตกต่าง
   
  นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ออกมาแสดงจุดยืนเห็นชอบและไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญพร้อมเหตุผลประกอบมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่า เป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะแสดงออกถึงจุดยืนของตนและหมู่คณะ เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏว่าในโลกสื่อโซเชียลได้มีปฏิกิริยาแสดงออกต่อผู้เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญด้วยถ้อยคำรุนแรง ก้าวร้าว บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อหวังทำลายความน่าเชื่อถือของผู้ที่แสดงออกว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทย เพราะแม้เราจะมีความเห็นต่างหรือแย้งกับผู้ที่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ควรใช้ถ้อยคำที่ รุนแรง ก้าวร้าว บิดเบือนข้อเท็จจริงโจมตีกันโดยไม่มีเหตุผล แต่ควรให้เกียรติและเคารพในความเห็น จุดยืนที่แตกต่าง
   
  “เพื่อให้การทำประชามติเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น ควรคำนึงถึงพื้นฐานที่สำคัญ คือ ไม่ควรสร้างบรรยากาศการทำประชามติ เป็นเรื่องการเอาชนะคะคานกันโดยไร้เหตุผล ไม่ว่าผลการทำประชามติจะออกมาว่าเห็นชอบหรือ ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญก็ตามไม่ควรเป็นเรื่องแพ้ ชนะ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ควรทำให้ผลการทำประชามติเป็นชัยชนะร่วมกันของทุกฝ่าย ซึ่งการทำให้เกิดชัยชนะร่วมกันของทุกฝ่ายได้ ต้องช่วยกันทำให้ผลการทำประชามติเกิดความชอบธรรมจึงควรละเว้นการกระทำใดๆที่จะก่อให้เกิดความไม่ชอบธรรม และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายทั้งผู้ที่เห็นชอบ และไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญให้ความเคารพจุดยืนที่แตกต่างของกันและกัน พร้อมที่จะรับฟังความเห็นต่างด้วยเหตุผล” นางองอาจ กล่าว
   
  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แจงตระกูล "บูรณุปกรณ์" ไม่เกี่ยวแจกจ่ายจดหมายบิดเบือนร่าง รธน. ที่เชียงใหม่ ด้าน นายก อบจ.เชียงใหม่ ระบุไม่หนีไปต่างประเทศ แค่ไปเยี่ยมลูกสาว

   
  24 ก.ค. 2559 เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจรายงานว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่ค้นบริษัท เชียงใหม่ทัศนาภรณ์ จำกัด ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกันกับบ้านของนายวิศรุต คุณะนิติสาร อายุ 35 ปี ถูกดำเนินคดีแจกจ่ายจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญตามตู้ไปรษณีย์ในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งในบริษัทพบของกลางจำนานมากที่เกี่ยวข้องกับการบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นซองจดหมาย เครื่องปริ๊นเตอร์ คอมพิวเตอร์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบิดเบือนเนื้อร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น 
   
  นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตนพอจะทราบเรื่องดังกล่าวอยู่บ้างจากข่าวที่ออกมา แต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องขึ้นอยู่กับกฎหมายบ้านเมืองและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงผู้กระผิด ทำผิดอะไรไว้ก็รับโทษกันไปตามกฏหมาย 
   
  ส่วนเรื่องการเกี่ยวข้องกับตระกูลบูรณุปกรณ์นั้น ส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอน เพราะต่างฝ่ายต่างทำงาน ขณะที่ทางด้านของนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ไปต่างประเทศจริง เพื่อเยี่ยมลูกสาวในต่างประเทศ ซึ่งได้แจ้งลาล่วงหน้าแล้ว ไม่ได้หลบหนีตามเสียงลือเสียงเล่าอ้าง พร้อมยืนยันความบริสุทธ์เมื่อเดินทางกลับจากต่างประเทศ
  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  24 ก.ค. 2559 ข่าวสดออนไลน์ และมติชนออนไลน์รายงานตรงกันว่า เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ บริเวณศาลาการเปรียญวัดหาดมูลกระบือ หมู่ที่ 1 ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นหน่วยออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ หน่วยที่ 1 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร ซึ่งกกต. นำบัญชีรายชื่อผุ้มีสิทธิ์ออกเสียงลง ประชามติ  ถูกฉีกขาดกระจัดกระจายไปทั่ว

  ต่อมา พ.ต.ท.บรรจบ อุทาโย สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลย่านยาว พร้อมด้วย ชัชวาล  สุขสวัสดิ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลย่านยาว และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ย่านยาว ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ และใบประกาศรายละเอียดการลงประชามติ ถูกฉีกทำลาย

  ซึ่งจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่ามีกระดาษบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติถูกฉีกไปจำนวน 5 แผ่น จากทั้งหมด 15 แผ่น และกระดาษประกาศรายละเอียดการออกเสียงประชามติที่ติดอยู่ในหน่วยตรวจสอบรายชื่อถูกฉีกไปอีกจำนวน 7 แผ่นจากทั้งหมด 10 แผ่น รวมเสียหายทั้งหมด 12 แผ่นเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ทราบว่าในที่เกิดเหตุในช่วงสายๆที่ผ่านมา พบว่ามีฝูงลิงแสมที่อาศัยอยู่บริเวณวัดหาดมูลกระเบือ เกือบ 100 ตัว ยกฝูงขึ้นไปฉีกกระดาษออกเสียงลง ประชามติเล่นจนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 มาพบและทำการไล่ฝูงลิงออกไปแต่ฝูงลิงยังถือกระดาษ ที่ฉีกแล้วติดมือไปด้วยอีกหลายแผ่น

  จึงทำการล้อมจับแต่ลิงฝูงดังกล่าวได้ทิ้งกระดาษบัญชีรายชื่อไว้และปีนไต่หลบหนีไป อย่างไรก็ตามด้าน ชัชชวาล สุขสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ย่านยาว จะได้ทำการหาอุปกรณ์มาป้องกันไม่ให้ฝูงลิงมาทำลายบัญชีรายชื่อต่อไป

  ชัชวาล กล่าวว่า หลังจากที่ กกต.พิจิตรนำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติมาติดไว้ในศาลาการเปรียญวัด วัดหาดมูลกระบือ หมู่ที่ 1 ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่ง เป็นหน่วยออกเสียงประชามติหน่วยที่ 1 เพื่อ ให้ประชาชน ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมาตรวจสอบรายชื่อปรากฏว่าได้มีลิงที่อาศัยอยู่ในวัดจำนวนเกือบ100 ตัว ยกฝูงเข้าไปบนศาลาวัด และเข้าไปฉีกบัญชีรายชื่อจนปี้ป่น

  ทางด้าน พล.ต.ต.จรวย ผลประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ขณะนี้ตนเองได้รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาให้ทราบแล้ว อีกทั้ง  ยังได้แจ้งให้ กกต. จังหวัด และ ฝ่ายปกครองให้ทราบ แล้วซึ่ง เป็นเหตุสุดวิสัย ไม่ได้ มีใครมาป่วนแต่อย่างใด

   

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  เก็บประเด็นเหตุผลชาวบ้าน 11 เครือข่าย ประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ชี้ผิดตั้งแต่ที่มา ริดรอนสิทธิเสรีภาพ ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทำลายความเข้มแข็งภาคประชาชน มองคนไม่เท่ากัน ยันชัดทำ 1 สิทธิ 1 เสียง ไร้ความหมาย

  24 ก.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้มีการจัดเวที “เสียชาวบ้านกับร่างรัฐธรรมนูญ และการลงประชามติ” ซึ่งเวทีนี้เป็นส่วนหนึ่งในงาน ใส่ใจประชามติรัฐธรรมนูญ กำหนดอนาคตประชาชน ซึ่ง 43 องค์กรร่วมจัดขึ้น และสำหรับเวทีเสียงชาวบ้านครั้งนี้มีเครือข่ายชาวบ้านร่วมเวทีทั้งหมด 11 เครือข่ายประกอบด้วย 1.เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ-บำนาญแห่งชาติ 2.เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก 3.สมัชชาคนจน 4. เครือข่ายสลัม 4 ภาค 5.เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ 6.เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ และกลุ่มกระเหรี่ยงภาคเหนือ 7.สมัชชาอู่ข้าวอู่น้ำภาคกลาง 8.กลุ่มคนงานย่านรังสิต 9.สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) 10.กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจาก ม.44 และคำสั่ง คสช. และ 11.เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ (Permatamas)

  จะรับร่างได้อย่างไร เมื่อรัฐธรรมนูญยังมองคนไม่เท่ากัน

  สมชาย กระจ่างแสง ตัวแทนเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ-บำนาญแห่งชาติ เริ่มต้นการแสดงจุดยืนต่อร่างรัฐธรรมนูญโดยระบุว่า หลังจากปี 2545 ประเทศไทยได้เริ่มมีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นระบบที่ให้ประชาชนได้เข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน ซึ่งคำว่า เสมอภาค และเท่าเทียมกัน มีนัยคัญคือ เมื่อใดก็ตามที่เข้ารักการรักษาผู้ใช้บริการไม่ต้องแสดงให้เห็นถึงความยากจน ทุกคนเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

  “ในมาตรา 51 ในรัชฐธรรมนูญปี 2550 ในนั้นเขียนว่า บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตราฐาน สังเกตุคำว่า เสมอกัน นะครับไม่มีอย่างอื่น ฉะนั้นกฎหมายลูกจึงได้มีการจัดตั้งระบบประกันสุขภาพได้และจัดบริการให้กับคนทุกคน แต่ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในมาตราที่ 47 เขียนว่า บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ และช่วงหนึ่งเขียนอีกว่า บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สิ่งที่หายไปก็คือสิทธิด้านการรักษาของประชาชนออกไป แล้วให้เหลือเฉพาะผู้ยากไร้” สมชาย กล่าว

  สมชายวิเคราะห์ว่า เรื่องระบบประกันสุขภาพที่อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญนั้น ประชาชนทุกคนอาจจะไม่ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันอีกต่อไป และมีลักษณะของการให้บริการในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ โดยไม่ได้มองว่าสิทธิเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประชาชนพึ่งมีพึ่งได้

  “ข้อสังเกตุของเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ เรารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างรัฐธรรมนูญนี้ มันเป็นการเอาสิทธิของประชาชนออกไป และเมื่อเอาสิทธิออกไปแล้ว สิ่งที่เขาทำ ซึ่งทำก่อนที่จะมีการลงประชามติด้วยซ้ำไปคือ การทำระบบรับลงทะเบียนคนจน ฉะนั้นมันมีเจตนารมย์ที่สอดรับกันระหว่างสองเรื่องนี้ นอกจากลดทอนสิทธิแล้ว การลงทะเบียนการหาว่าใครคือคนจน อันนี้มันการริดรอนสิทธิความเป็นมนุษย์ของคน ฉะนั้นพวกเราไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ริดรอนสิทธิ และลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” สมชาย กล่าว

  การกระจายการถือครองที่ดินอาจจะไม่มีอยู่จริง

  “แต่ว่าการกระจายการถือครองที่ดินในรัฐธรรมนูญฉบับที่จะลงประชามติ เขียนไว้ในมาตราที่ 72 ในแนวนโยบายแห่งรัฐ เขียนไว้กว้างๆ ว่ารัฐพึ่งกระจายการถือครองที่ดิน เขียนไว้แค่นี้ คือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ ประเทศไทยปฎิรูปที่ดินมาตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ก็ทำไม่สำเร็จจนกระทั่งปัจจุบัน ฉะนั้นการมาเขียนไว้ง่ายๆ ว่ารัฐพึ่งกระจายการถือครองที่ดิน มันก็เป็นเรื่องสิ้นหวัง” อุบล อยู่หว้า กล่าว

  อุบล อยู่หว้า ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรทางเลือก ได้ระบุถึงประเด็นการกระจายการถือครองที่ดินในร่างรัฐธรรมนูญว่า เป็นเรื่องที่สิ้นหวัง ด้วยเหตุว่าไม่ได้มีการที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงว่ารัฐจะต้องดำเนินการปฎิรูปการถือครองที่ดิน มีแต่เพียงแนวนโยบายแห่งรัฐ ที่อาจจะทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้

  คนจนคือผู้ได้รับผลกระทบมาตลอดหลังจากการเข้ามาของ คสช.

  ไพฑูรย์ สร้อยสอด สมัชชาคนจน ได้แถลงถึงจุดยืนของสมัชชาคนจนว่า หลังจากการเข้ามาของ คสช. คนจนกลายเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ทั้งเรื่องการทวงคืนผืนป่า ซึ่งแม้จะการกำหนดว่าจะไม่ให้ส่งผลดระทบต่อผู้ยากไร้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นคนจนเป็นกลุ่มแรกที่ถูกไล่ออกจากพื้นที่ เขากล่าวต่อว่า แม้แต่กรณีการสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชร ซึ่งโครงการถูกหยุดพักไป คสช. ก็ได้มีการดำเนินโครงการต่อ โดยไม่มีการรับฟังความคิดของชาวบ้าน

  "สิ่งเหล่านี้ที่เขาทำคือ การทำร้ายคนจน เขาพยายามจะกดหัวเราไม่ให้เราได้แสดงออก ฉะนั้นพวกเรารับไม่ได้กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้" ไพฑูรย์ กล่าว

  ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ลดทอน และทำลายหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย

  สุรพล สงฆ์รักษ์ ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ได้แถลงจุดยืนว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ลดทอน และทำลายหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเห็นได้ชัดตั้งแต่การดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วว่า ไม่ได้มีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริง

  เขากล่าวต่อไปว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้พื้นที่ทางการเมืองถูกครอบงำโดยชนชั้นนำ ลดทอนอำนาจ ศักดิ์ศรความเป็นมนุษย์ของประชาชน ไม่เหลือพื้นที่การมีส่วนร่วมในการบวนการใช้อำนาจทางการเมือง ประชาชนจะไม่สามารถกำกับสถาบันทางการเมือง หรือกลไกต่างๆ ทางการเมืองได้เลย และร่างจะก่อให้เกิดสภาวะระบบข้าราชการเป็นใหญ่ ทำให้ขาดการตรวจสอบถ่วงดุลจากฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง เพราะตัวแทนสประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง จะถูกกำกับถูกควบคุมโดยกลไกจากองค์กรต่างๆ ที่มาจากการแต่งตั้ง และองค์กรเหล่านี้มีอำนาจมีบทบาทมากกว่าตัวแทนของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งเข้าไป

  “ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำให้ 1 สิทธิ 1 เสียง ของประชาชนเป็นสิ่งที่ไร้ความหมาย และร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้เปิดโอกาสประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ หรือมีอำนาจทางการเมืองมากขึ้นแต่อย่างใด เมื่อไร้สิทธิเสรีภาพ ก็ไร้อำนาจการต่อรองทางการเมือง และจะถามหาสิ่งที่เป็นเรื่องของความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจ ที่จะทำให้ประชาชนพอจะลืมตาอ้าปาก ได้พัฒนาชีวิความเป็นอยู่ ถ้าระบบสูงสุดผิดพลาดคลาดเคลื่อนและบิดเบือนไปจากสภาพความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ประชาชนทั้งหลายจะกลายเป็นเหยือสังเวยอำนาจไปโดยปริยาย รัฐธรรมนูญที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของบ้านเมืองจะนำพาประเทศชาติไปสู่หายนะ” สุรพล กล่าว

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  24 ก.ค. 2559 ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีการจัดงาน "ใส่ใจประชามติรัฐธรรมนูญ กับอนาคตประชาชน" ตัวแทนเครือข่ายสมัชชาคนจน-สลัมสี่ภาค-กลุ่มรัฐสวัสดิการ-เหมืองแร่-เกษตรทางเลือก-เครือข่ายพลเมืองเน็ต-เอฟทีเอวอทช์-เครือข่ายกระเหรี่ยง-ประชาชนเจ้าของแร่-การศึกษาทางเลือก ประกาศ “ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญ นำเสนอมุมมองปัญหาอันหลากหลายของแต่ละกลุ่ม พุ่งตรงปมปัญหาในร่างมีชัย รายละเอียด มีดังนี้


  ชุลีพร ด้วงฉิม ตัวแทนเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการและกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า “พวกเราพาสังคมเดินมาถึงจุดที่ได้รับสิทธิถ้วนหน้า หลุดพ้นจากการสงเคราะห์มาแล้วกว่า 15 ปี ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่มีการเลือกว่าคนรวยหรือจน ฉะนั้น ณ วันนี้ การที่รัฐจะมาออกนโยบายขึ้นทะเบียนคนจนเป็นการตีตราแบ่งแยกชนชั้นประชาชน ทั้งที่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราต้องเท่าเทียมกัน รัฐมีหน้าที่ต้องจัดสวัสดิการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน”

  “ปัจจุบันรัฐมีสวัสดิการแล้วสามเรื่อง การร่างรัฐธรรมนูญควรรับรองสิทธิถ้วนหน้าจากรัฐ แต่มาตรา 47และ 48 เห็นว่ามีการแบ่งแยก ทุกมาตรามีคำว่า ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะออกมาอย่างไร”

  “เจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญนี้ ลดทอนสิทธิขั้นพื้นฐานและลดทอนผู้ยากไร้ เป็นการสงเคราะห์ เป็นการตีตราคนจน การลงทะเบียนคนจนจะทำให้สวัสดิการทั่วหน้าไม่มีอีกต่อไป เครือข่ายฯ จึงขอประกาศว่าเราไม่เห็นชอบร่างร่างรัฐธรรมนูญที่เลือกปฏิบัติและลิดรอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”

  ไพฑูรย์ สร้อยสด ตัวแทนสมัชชาคนจน กล่าวว่า “ตั้งแต่ 22 พ.ค.2557 ที่มีการยึดอำนาจ สมัชชาคนจนออกแถลงการณ์ไม่เห็นด้วย แต่หลังจากวันนั้นเกือบสองปีเราแทบไม่มีเวทีพูดคุยกับประชาชน วันนี้เราของแถลง ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่เห็นหัวคนจน”

  เขากล่าวว่า จากการที่ คสช. ยึดอำนาจ 26 เดือนมาแล้ว ผลการบริหารงานก่อให้เกิดความเดื้อดร้อนและละเมิดสิทธิคนจนำนวนนมาก เช่น โครงการทวงคืนผืนป่า โครงการสร้างเขื่อน การไล่รื้อคนจนเมือง การไม่อุดหนุนราคาผลผลิตการเกษตร การปล่อยให้แรงงานถูกเลิกจ้างโดยไม่มีมาตรการช่วยเหลือ มีการเรียกตัวผู้นำชาวบ้านไปปรับทรัศนคติ มีความพยายามจะยกเลิกสวัสดิการของประชาชน เช่น การให้ร่วมจ่ายในหลักประกันสุขภาพ การปลดคณะกรรมการประสังคม การพยายามลดค่าตอบแทนผู้สูงอายุ การพยายามขึ้นทะเบียนคนจน และยังแต่งตั้ง สนช. สปท. ออกกฎหมายที่ทำร้ายและลิดรอนสิทธิคนจน เช่น พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้ง กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างรัฐธรรมนูญสามานย์ฉบับนี้ พยายามเปิดช่องให้มีนายกฯ จากคนนอก ตระเตรียมเป็นกระบวนการให้มีบทเฉพาะกาล ส.ว.มาจากการแต่งตั้ง และมีอำนาจเลือกนายกฯ

  “พวกเราไม่สามารถไว้ใจและรับรองร่างรัฐธรรมนูญนี้ได้ ดังนั้น 7 ส.ค.นี้เราจะไปโหวตโน”

  จำนงค์ หนูพันธ์ ตัวแทนเครือข่ายสลัม 4 ภาค กล่าวว่า เมื่อเกิดรัฐประหารสลัมสี่ภาคไม่ยอมรับมาตลอด เมื่อมาเจอเรื่องร่างรัฐธรรมนูญก็มีปัญหาหลายเรื่อง สิทธิชุมชน ซึ่งเป็นสิทธิขึ้นพื้นฐานเราก็ไม่มี เราจึงต้องออกมาแสดงจุดยืนว่า ร่างรรัฐธรรมนูญไม่ชัดเจน คลุมเครือทุกอย่าง และเรื่องของพรรคการเมืองก็ปิดกั้นทุกอย่าง แล้วยังมาวางยุทธศาสตร์ยาวให้ประเทศชาติอีก เราจึงขอแสดงจุดยืนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ และขอแถลงว่า คนสลัมรู้ทันร่างรัฐธรรมนูญมีชัย ลดอำนาจประชาชน ลดความสำคัญของการเลือกตั้ง ขอแถลงท่าทีว่า 1. เห็นว่ากระบวนการก่อนลงประชามติ รัฐไม่มีความจริงใจให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลเนื้อหาอย่างรอบด้าน เนื้อหาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยกลับไม่ถูกกล่าวถึง 2.เราเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งทำให้คนทุกคนมีส่วนกำหนดตัวนายกฯ และนโยบายที่ประชาชนต้องการ

  5.แววรินทร์ บัวเงิน ตัวแทนเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ประเทศไทย
  เธอกล่าวว่า ทรัพยากรเป็นของประชาชนทุกคน ในยุคเผด็จการคสช. เราเฝ้าติดตามดูสถานการณ์บ้านเมือง ทั้งปัญหาสัมปทาน สำรวจการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ต่างๆ และการละเมิดสิทธิของประชาชน รัฐบาลคสช. ขอเสนอประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1.ออกกฎหมายปิดกั้นการชุมนุม เหยียบย่ำสิทธิเสรีภาพของประชาชน เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐร่วมมือกับนักลงทุนปกป้องผลประโยชน์ของกันและกัน มาร่วมขุ่มขู่ บังคับ และฟ้องคดีประชาชน 2. สนช.ตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาแก้ไขกฎหมายแร่ฉบับใหม่ โดยให้กันเขตเหมืองแร่ออกจากพื้นที่หวงห้าม เพราะที่ผ่านมากฎหมายไม่อนุญาตให้บริษัทมีสิทธิในที่ดินของตนเอง ทำให้ต้องขออนุญาตสัมปทาน ยุ่งยากเดินเรื่องหลายขั้นตอน เกิดความล่าช้า อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในไทยเข้าสู่ทางตีบตันพอสมควรในการสัมปทานพื้นที่ใหม่ ที่ผ่านมาตลอดร้อยปีก็ต่อสู้กันเรื่องนี้ จนสบโอกาสในรัฐบาลคสช. ที่เห็นโอกาสว่า mining zone ก็ไม่ต่างจากเขตเศรษฐกิจพิเสษและมีการปรับปรุงพ.ร.บ.แร่ทั้งฉบับ ผลเสียที่จะเกิดขึ้นคือ หลักการของไมนิ่งโซนกดทับกฎหมายหลักหลายฉบับ ทำให้พื้นที่ทุกประเทศที่ไม่เหมาะกับกิจกรรมเหมืองแร่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรม 3.ไม่ว่าระบอบประชาธิปไตยจะดีพอหรือไม่ก็ตาม แต่เราต้องการให้การออกกฎหมายต่างๆ มีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งผ่านการได้ตัวแทนที่ยึดโยงกับเสียงประชาชนเท่านั้น ซึ่งส.ว.แต่งตั้งไม่ได้สะท้อนหรือยึด

  “เราจะผลักดันให้ยกเลิกเพิกถอน พรบ.ชุมนุม ไม่ขอรับร่างกฎหมายแร่ ที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้”

  “เราไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จะลงประชามติ โดยการไปใช้สิทธิออกเสียงโหวตโน, ไม่เห็นด้วยกับคำถามพ่างร่างรัฐธรรมนูญ ด้วยการออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” กับคำถามพ่วง”

  พฤ โอ่โดเชา ตัวแทนเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือและกลุ่มกระเหรี่ยงภาคเหนือ กล่าวถึงปัญหาของประชาชนชาวกระเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในป่ามายาวนานจนเกิดกฎหมายป่าไม้ที่ต้องการจะขายไม้ในช่วงแรกและให้สัมปทานนายทุน จากนั้นก็เข้าสู่ยุคอนุรักษ์ประกาศกฎหมายอีกมากมายที่ทำให้กลุ่มชาติพันธุ์เดือดร้อน จนกระทั่งนโยบายทวงคืนผืนป่า หลายหมู่บ้านติดคุกติดตะรางกันทั้งหมู่บ้าน ต่อมามีรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่เอื้อให้กับสิทธิชุมชน รัฐธรรมนูญปี 2550 ก็ยังพอใช้ได้

  “เขาบอกวันที่ 7 สิงหา ฮะ!! อะไร เข้าพรรษาเหรอ วันเตะฟุตบอลเทศบาลเหรอ จนลงมากรุงเทพฯ มาเอาร่างรัฐธรรมนูญ ก็อ่านไม่รู้เรื่อง ก็คุยกับนักวิชาการ เรื่องของพวกผมอยู่ในมาตรา 70 หมวดแนวนโยบาย คำว่าแนวคือทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ อยากให้ไปอยู่หมวดหน้าที่ของรัฐ และขอให้แก้ไขเนื้อหาในมาตรา 70  เป็นรัฐต้องส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชนพื้นเมือง ชาติพันธุ์ต่างๆ และขอตัดทิ้ง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ถามว่าใครเป็นคนตัดสิน หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาวะอนามัย เขาทำเป็นยื่นให้นิดหน่อยแต่เอาชีวิตผมไปหมดเลย และเรื่องที่สาม เรื่องสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ทั้งนี้ เป็นไปตามที่รัฐจะให้หรือไม่ เราควรมีสิทธิ สิทธิเป็นของผมอยู่แล้วไม่ใช่รัฐจะให้หรือไม่ให้”

  “ตอนนี้คนดอยไม่รู้ คนดอยชอบคิดว่า เอาไปซะ ให้เขาไปๆ ซะ แต่หารู้ไม่เขาจะได้อยู่ต่อยาว” พฤกล่าว

  กรรณิการ์ กิจติเวชกุล จากเอฟทีเอวอทช์กล่าวว่า ในมาตรา 178 กมธ.ได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาจากมาตรา 190 เดิม (เรื่องการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ) ซึ่งมองว่ากระทบหลักสำคัญ กัดกร่อนหลักธรรมาภิบาล ตัดส่วนที่กำหนดให้ ครม.ชี้แจงให้ข้อมูลตั้งแต่จัดทำกรอบเจรจา, ทำลายการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ ตัดที่ ครม.ต้องเสนอกรอบให้ความเห็นชอบ, กมธ.ยังกำหนดว่าถ้ารัฐสภาพิจารณาไม่เสร็จใน 60 วันให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ, สาม ลดอำนาจการต่อรองของฝ่ายบริหารเอง ตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเจรจา ทำให้ฝ่ายบริหารไม่มีอำนาจต่อรอง, สี่ จำกัดประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหา ตัดเนื้อหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งที่จะช่วยทำให้การทำข้อตกลงมีความรอบคอบ ดังนั้น ตนเองจึงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้และพร้อมเข้าร่วมเวทีถกแถลงถกเถียงเรื่องนี้อันเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

  อุบล อยู่หว้า ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก กล่าวว่า จะโหวตไม่เห็นชอบ เพราะสิทธิเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติในทันที ไม่ใช่สิ่งที่รัฐจะหยิบยื่นให้ เอาสิทธิจำนวนมากไปเขียนในแนวนโยบายแห่งรัฐ “สิทธิมีได้ตามวิธีการและกฎหมายบัญญัติ” เครือข่ายขอเรียกร้องให้ประชาชนที่ทำกินกับการเพาะปลูกต้องได้รับสิทธิที่จะมีที่ดินทำกิน ประเด็นนี้เราทำไม่สำเร็จ เช่น กรณี สปก. ที่ห้ามซื้อขายแต่ก็ยังทำกันทั้งแผ่นดิน ทำให้เห็นว่าต้องมีหลักประกันในระดับรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่สอง สิทธิการถือครองปัจจัยการผลิต เราล่อแหลมว่าจะมีกฎหมายละเมิดต่อวัฒนธรรมชุมชน สิทธิเกษตรกรและสิทธิชุมชนต้องไปด้วยกัน

  อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ตัวแทนเครือข่ายพลเมืองเน็ต กล่าวว่า ร่างรัฐธรรมนูญนี้ยังมีส่วนประกอบอื่นที่ทำงานร่วมกับตัวรัฐธรรมนูญนี้ สิ่งที่เรากลัว คลางแคลงใจในตัวร่างรัฐธรรมนูญ จริงๆ ทำงานมาก่อนแล้ว มีสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้ว มีอะไรมาข้องเกี่ยวอยู่บ้าง ถ้าดูร่างมาตราสุดท้าย 279 บอกว่า ประกาศ คำสั่งใดๆ ที่ประกาศใช้มาของ คสช.เองหรือ หัวหน้า คสช. ให้ใช้ต่อไปและมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ถ้าจะแก้ไขต้องออก พ.ร.บ. เข้าใจว่า ขณะนี้คำสั่งและประกาศต่างๆ น่าจะมีเกือบสามร้อยฉบับแล้ว

  ยกตัวอย่างตั้งแต่รัฐประหารมีคำสั่งหลายอันที่ควบคุมอินเทอร์เน็ต สุดท้ายเกิด คณะกรรมการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ ทำงานร่วมกับไอซีที ตั้งคณะทำงานอีกชุด เข้าไปถอดรหัส สิ่งที่เราส่งส่วนตัว เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ เขาสามารถดูได้ คณะกรรมการต่างๆ เหล่านี้ก็จะมีอายุต่อไปอีก ตราบใดที่ประกาศนี้ยังชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ไม่มีการออก พ.ร.บ.ออกมาแก้ไข
  มาตรา 60  เรื่องคลื่นความถี่ เดิมในรัฐธรรมนูญ 2550  อยู่ในหมวดสิทธิเสรีภาพ มาตรา 47 มีความเชื่อมโยงว่าประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เราจำเป็นต้องมีคลื่นความถี่ของตัวเอง ดังนั้น จึงมีการบริหารคลื่นความถี่ไว้ในหมวดนี้ แต่ร่างนี้ ปรับเปลี่ยนหมวด จากสิทธิเสรีภาพ ไปหมวดหน้าที่ของรัฐ และเปลี่ยนสาระสำคัญคือ สิ่งที่หายไป มีการตัดคำว่า ตัวองค์กรบริหารคลื่นความถี่ ต้องจัดให้มีการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ เดิมในมาตรา 47 กำหนดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ ก็หายไปเหมือนกัน สุดท้ายที่หายคือ ในการจัดกิจการสื่อสารมวลชนต่างๆ ตัวองค์กรจะต้องปกป้องไม่ให้มีการขัดขวางเสรีภาพหรือปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน แต่มาตรา 60 ใช้คำว่า การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของประชาชน ต่อไป กสทช.ก็มีอำนาจที่จะตัดสินว่า ข้อมูลแบบไหนถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

  กนกพร สบายใจ ตัวแทนเครือข่ายการศึกษาทางเลือก กล่าวว่า เรื่องการศึกษาทางเลือกได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 แต่ร่างนี้ตัดทิ้งไป โดยที่เราไม่เข้าใจทั้งที่มันเป็นหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในกฎหมายใหญ่ควรเขียนเรื่องหลักการที่จะให้ประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกการศึกษาและหลักการที่จะได้รับการสนับสนุนสวัสดิการที่ถ้วนหน้าที่รัฐจัดให้ ยังมีปัญหารวมศูนย์จัดการศึกษาไว้ทุกด้านทุกระบบไว้ที่รัฐ สิ่งที่ควรทำคือ ควรร่างให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก, สิทธิมนุษยชน, เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เป็นกลไกหลักของสากล ที่ระบุเรื่องการศึกษาไว้ชัดเจน ทั้งนี้ มีข้อเสนอ คือ หนึ่ง การจัดการศึกษาเป็นสิทธิและหน้าที่ของปวงชนชาวไทยได้ สอง รัฐส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับจัดการศึกษาได้ สาม เด็กและผู้เยาว์ควรได้รับสิทธิในการไม่เลือกปฏิบัติ สี่ รัฐธรรมนูญควรบัญญัติสาระหลักตามกติกาสากลที่ไทยเป็นภาคี โดยเฉพาะการส่งเสริมสิทธิต่างๆ เขียนหลักการไว้อย่างชัดแจ้ง และไม่เปิดช่องให้กฎหมายลูกบัญญัติบิดพริ้วไปจากหลักสากล

  สุรพล สงฆ์รักษ์ ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) กล่าวว่า หลังรัฐประหารมีการปิดกั้นคุกคามสิทธิเสรีภาพประชาชนในวงกว้าง คำสั่งเรื่อง สปก. จริงๆ แล้วพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของเกษตรกร รวมแล้วไม่น้อยกว่าพันครอบครัว ออกโดยมาตรา 44 สื่ออาจเห็นว่าเป็นเรื่องไล่นายทุน แต่ในพื้นที่สุราษฎร์นั้นไม่ใช่ การขับไล่คนจนออกจากพื้นที่ที่เคยอยู่และทำกิน จะทำให้คนเหล่านี้เป็นแรงงานเร่ร่อนรับจ้าง จึงขอประกาศจุดยืน 1. ร่างนี้ลดทอนทำลายหลักฐานพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย 2.ร่างนี้ทำให้พื้นที่ทางการเมืองถูกครอบงำโดยชนชั้นนำ ลดทอนจนประชาชนไม่เหลือพื้นที่มีส่วนร่วมในทางการเมือง 3.ระบอบราชการจะเป็นใหญ่ ขาดการตรวจสอบถ่วงดุลจากฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเพราะถูกควบคุมจากองค์กรอิสระที่มาจากการแต่งตั้ง 4.การเข้าถึงทรัพยากรสาธารณะจะถูกปิดกั้น 5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอื่นๆ จะถูกผูกขาดโดยชนชั้นนำ  6. ไม่มีการรับรองสิทธิเกษตรกรและไม่คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พร้อมขอเรียกร้องเร่งด่วนให้ยุติการใช้คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 36/2559 ต้องการให้กองทัพหรือทหารหยุดแทรกแซงการทำงานของระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย สกต.ขอประกาศต่อสาธารณะว่าไม่สามารถรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้

  สุภาพร มะลิลอย ตัวแทนเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรา 44 และประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช. กล่าวว่า มีหลายคำสั่งกระทบต่อประชาชน เช่น คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ ข้อ12 ห้ามมั่วสุม 5 คนขึ้นไปและใช้ศาลทหารพิจารณาคดี (ประกาศ คสช. ที่ 37/2557) เป็นคำสั่งที่ไม่จำเป็น และยังบังคับใช้อย่างกว้างขวาง ละเมิดสิทธิประชาชนโดยง่าย 

  อีกทั้งร่างรัฐธรรมนูญกำหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ หัวหน้าและ คสช. และการออกประกาศคำสั่ง บทเฉพาะกาล มาตรา 265 มีผลให้ คสช.ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมี ครม.หลังการเลือกตั้ง และมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว หมายความว่า คสช.ยังมีอำนาจพิเศษตามมาตรา 44 จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ และมาตรา 279 ให้ประกาศ คำสั่ง ที่ใช้บังคับอยู่ หรือจะประกาศ ให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ การจะยกเลิกต้องออกพ.ร.บ. ดังนั้น บทเฉพาะกาลสองมาตรานี้ รับรองความชอบธรรมของประกาศคำสั่งของ คสช. และยินยอมให้มีอำนาจออกคำสั่งต่อไปทั้งที่จะกระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ถูกต้องในการยกเว้นการรับผิดของผู้ใช้อำนาจ เครือข่ายจึงเห็นว่า แค่สองมาตรานี้ก็ไม่สามารถรับร่างนี้ได้แล้ว

  ตูแวนียา ตูแวแมแง เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ (Permatamas)กล่าวว่า จุดยืนของเครือข่ายคือ ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ สันติภาพ ของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การยึดอำนาจนำมาสู่การละเมิดสิทธิจำนวนมากโดยเฉพาะสิทธิทางการเมือง พบว่าร่างนี้ขัดหลักประชาธิปไตย ไม่เคารพเสียงทางการเมืองของประชาชน ไม่เคารพสิทธิชุมชน และรองรับคำสั่ง คสช. เช่น การยกเว้นการใช้กฎหมายผังเมือง การลดขั้นตอนทำอีไอเอ

  นอกจากนี้ ร่างนี้ยังส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนาเถรวาท ไม่รองรับศาสนาอื่นและพุทธนิกายอื่นๆ อาจนำสู่การละเมิดสิทธิของคนนับถือศาสนาอื่น รวมถึงมีการลดทอนอำนาจทางการเมืองท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องมาจากการเลือกตั้ง ปิดกั้นเรื่องจังหวัดจัดการตนเอง ตรงนี้อาจทำให้การก่อเหตุในพื้นที่รุนแรงขึ้น ทั้งยังสร้างเงื่อนไขบังคับใช้กฎหมายในนามความมั่นคง แทบไม่หลงเหลือกระบวนการเสรีภาพ อาจรุนแรงหนักกว่าเดิม และขอเรียกร้องให้ คสช.ยุติบทบาทและเปิดให้ประชาชนเลือกตั้ง สสร. และนำรัฐธรรมนูญ 2540 มาใช้เพื่อเปิดให้เกิดการเลือกตั้ง

  ขดดารี บินเส็น ตัวแทนภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแดนใต้กล่าวว่า ร่างนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดียวที่กำลังทำให้คนทั้งประเทศได้รับการศึกษาน้อยลง และทำให้คนสามจังหวัดแตกแยกครั้งใหญ่ในอนาคต เนื่องจากมาตรา 54 ที่ระบุว่ารัฐต้องจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล นอกจากนี้ ยังมีท่อนหนึ่งบอกว่าทุกคนต้องมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา แต่ “ต้องไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ” นี่เป็นครั้งแรกที่มีการเขียนเช่นนี้ ฉบับอื่นบอกว่า รัฐต้องส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนต่างศาสนา แปลว่าอะไร ถ้าพี่น้องผมจะรวมตัวกันละหมาดที่มัสยิด ถ้ามีคนพูดว่าเป็นภัยต่อรัฐ จะทำอย่างไร มาตรา 67 รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพุทธศาสนาและศาสนาอื่น แต่ในเรื่องการศึกษาศาสนา ไม่ระบุถึงศาสนาอื่น นอกจากเรื่องเนื้อหาแล้ว เขามองว่า ที่มาของรัฐธรรมนูญไม่ชอบธรรม การฉีกรัฐธรรมนูญที่ดีแล้วเอารัฐธรรมนูญร้ายมาให้ เป็นเรื่องรับไม่ได้ พร้อมชี้ว่ารัฐธรรมนูญต้องไม่เขียนเพื่อประโยชน์ทับซ้อนของตัวเอง เช่น กรณีเขียนให้ ส.ว.มาจาก คสช. และอยู่ในตำแหน่งหลายปี สุดท้าย ย้ำว่า การออกเสียงประชามติต้องเป็นไปอย่างมีเสรีภาพและเป็นธรรม

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  24 ก.ค.2559 เมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ข่าวศรีสะเกษ รายงานว่า ธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรายงานด่วนจาก สุรชาติ แก้วศิลา นอภ.อุทุมพรพิสัย ว่าศูนย์รักษาความสงบ (ศรส.) อ.อุทุมพรพิสัย เพื่อสนับสนุนการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 โดยได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า พบการเขียนข้อความลงในกระดาษผูกติดกับไม้ไผ่ ลักษณะคล้ายธง จำนวนมาก เขียนข้อความว่า “กาโน” ปักเรียงรายเป็นแถวแนวยาว เต็มสองข้างทาง ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา (สพป.) ศรีสะเกษ เขต 2 ถึงสี่แยกบ้านสองห้อง หมู่ 8 ต.กำแพง ระยะทางรวม 200 เมตร

  จึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบ พบธงกระดาษสีขาวลักษณะคล้ายกระดาษสมุด ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม เขียนด้วยตัวอักษรสีแดง ข้อความว่า “กาโน” ผูกติดกับไม้ไผ่ สูงประมาณ 1 เมตร ปักเรียงรายเต็มสองข้างทาง ตามที่ได้รับแจ้ง ซึ่งอาจเป็นการก่อกวน สร้างความวุ่นวาย เพื่อให้การออกเสียงประชามติ ไม่เป็นไปโดยเรียบร้อย ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ร่าง รธน.59 เพราะคำว่า “กาโน” อาจเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ คล้ายๆ กับ “โหวตโน” โดยสื่อความหมายคือ ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ จึงได้ทำการตรวจยึดธงกาโน จำนวน 47 อัน ไว้เพื่อตรวจสอบ

  ซึ่ง ธวัช ได้รีบรุดเดินทางไปที่ ศรส.อ.อุทุมพรพิสัย ทันทีที่ได้รับรายงาน พร้อมกับเรียกประชุมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบหาแหล่งที่มาของธงดังกล่าว ต่อมาเหตุการณ์กลับกลายเป็นโอละพ่อ เมื่อสืบทราบว่าต้นตอของธงดังกล่าวและวัตถุประสงค์ในการปักไม่เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติเลยสักนิด แต่เป็นชื่อยี่ห้อกาแฟปรุงสำเร็จผสมเห็ดหลินจือ ที่ผู้แทนจำหน่ายมาเช่าประชุม ที่ร้านอาหารในละแวกนั้น นำมาปักไว้ เพื่อนำทางแก่ผู้เข้าร่วมประชุม อีกทั้งยังไม่มีเจตนา ที่จะสร้างความปั่นป่วนในสังคม

  ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับ กาโน หรือ GANO นั้น เป็นยี่ห้อผลิตภัณฑ์สกัดจากเห็ดหลินจือ นอกจากจะมีกาแฟสำเร็จรูปแล้ว ยังมียาสีฟัน แคปซูลหลินจือ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเห็ดหลินจือ เป็นต้น

  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของกาโนในเพจ GANO กาโน ผลิตภัณฑ์สกัดจากเห็ดหลินจือ

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  0 0

   


  บางคนคิดว่าประชามติ 7 สิงหาคมนี้คือทางออก เพราะถ้าร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติก็จะเข้าสู่การเลือกตั้งและเดินหน้าต่อ แต่หลายคนก็มองว่านั่นคือทางตัน เพราะภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้กำหนดให้มี สว.ที่มาจากความเห็นชอบของ คสช.จำนวน 250 คน เป็นผู้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี และ สว.ก็มีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี ฉะนั้นกลไกนี้จึงมีอำนาจกำหนดตัวนายกฯ อย่างน้อย 2 สมัย

  ยิ่งกว่านั้น เมื่อร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ คสช.ก็ยังอยู่ มาตรา 44 ก็ยังอยู่จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ และยังมีกลไกอื่นๆ ในรัฐธรรมนูญที่บังคับให้รัฐบาลหลังเลือกตั้งต้องเดินตามแนวทางที่ คสช.กำหนดไว้ อีกทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นไปได้ยากอย่างยิ่งหรืออาจเป็นไปไม่ได้เลย ฉะนั้นถ้าคิดว่าร่างรัฐธรรมนูญผ่านคือทางออก ก็คงเป็นทางออกสำหรับ คสช.และกลุ่มคนที่สนับสนุน ขณะที่อีกฝ่ายอาจมองว่าเป็นทางตัน หรือเป็นทางที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นประชาธิปไตยยากลำบากมากขึ้น

  แต่ถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ คสช.ก็ยังอยู่ต่อและเล่นเกมร่างรัฐธรรมนูญหรือทำอย่างอื่นเพื่อยื้อเวลาต่อไป การประกาศว่า ถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่าน คสช.จะไม่รับผิดชอบใดๆและไม่ลาออก ทำให้เกิดการตีความกันว่า ถ้าเสียงข้างมากไม่รับร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีความหมายว่าประชาชนไม่เอา คสช.เสมอไป แต่อาจเป็นไปได้ที่ประชาชนอยากให้ คสช.อยู่ยาว

  ปัญหาของการตีความที่ลักลั่นลื่นไหลได้เช่นนั้น เกิดจากกระบวนการลงประชามติไม่เป็นไปตามกติกาที่เสรีและเป็นธรรมอย่างสากล เพราะไม่เปิดกว้างให้ทุกฝ่ายมีอิสระรณรงค์รับ ไม่รับด้วยการแสดงเหตุผลต่างๆได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งเป็นการลงประชามติที่ประชาชนไม่มีทางเลือก เช่น รับ ไม่รับ คสช.ก็ยังอยู่ต่อ หรือถ้าร่างฯนี้ไม่ผ่านก็ไม่บอกประชาชนว่าจะนำรัฐธรรมนูญฉบับไหนกลับมาใช้แทน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปได้

  สภาวะที่ประชาชนถูก “มัดมือชก” ดังกล่าว อยู่ภายใต้สภาวะที่ คสช.ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆกับร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งๆที่เหตุผลหลักของ คสช.คือการยึดอำนาจรัฐเพื่อปฏิรูปก่อนเลือกตั้งให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์หรือเป็นประชาธิปไตยที่ดีกว่าที่ผ่านมา ซึ่งผลงานที่จะบ่งบอกถึงรูปธรรมของการปฏิรูปก็คือร่างรัฐธรรมนูญ แต่จากร่างฯทั้งสองฉบับที่ผ่านมา ก็ไม่ได้ทำให้ประชาชนเห็นหน้าตาของประชาธิปไตยที่ดีขึ้นแต่อย่างใด

  กระนั้น การที่ประเทศต้องเสียทั้งเวลา โอกาส และงบประมาณจำนวนมหาศาลไปกับการปฏิรูปผ่านการร่างรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับ กลับเป็นการสูญเสียที่ไม่สามารถหาอำนาจรัฐและกลไกอำนาจใดๆในกระบวนการปฏิรูปภายใต้รัฐบาล คสช.แสดงความรับผิดชอบได้เลย

  ขณะที่รัฐบาล คสช.และกลไกอำนาจอื่นๆในกระบวนการปฏิรูปไม่ต้องรัฐผิดชอบต่อการสูญเสียดังกล่าว กลับมีการเอาจริงเอาจังกับข้อกล่าวหาเรื่องการกระทำความเสียหายต่อรัฐของกลุ่มบุคคลอื่นๆ เพื่อแสดง “ผลงาน” ทั้งๆที่ผลงานที่ต้องแสดงให้ประจักษ์คือ ร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นกลับไม่ปรากฏ

  กลายเป็นว่า เรื่องที่ควรแสดงผลงานกลับไม่ปรากฏผลงาน แต่เรื่องที่ควรปล่อยให้รัฐบาลจากการเลือกตั้งเข้ามาจัดการ เช่นนโยบายสาธารณะต่างๆที่ใช้งบประมาณมหาศาล คสช.กลับเร่งรัดดำเนินการภายใต้ระบบที่ไม่มีการถ่วงดุลตรวจสอบในสภาและภาคประชาชนไม่มีเสรีภาพในการตรวจสอบ

  นี่คือปัญหาของระบบใช้อำนาจเด็ดขาด (despotism) ซึ่งอำนาจสูงสุดมาจากผู้ใช้อำนาจเด็ดขาดเอง ถ้ามองอย่างเปรียบเทียบจะเห็นว่า ความยุติธรรมภายใต้ระบบใช้อำนาจเด็ดขาดในสังคมประเพณีโบราณขึ้นอยู่กับ “ลิขิตสวรรค์” หรือ “อำนาจของพระเจ้า” และการอ้างคุณธรรมผู้ปกครองตามความเชื่อทางศาสนา แต่ถึงที่สุดแล้วระบบเช่นนี้ก็เป็นระบบที่เกิดขึ้นจากการพิชิตอำนาจ (ทำลายล้างอำนาจเก่าและกลุ่มอื่นที่เป็น “เสี้ยนหนาม”) ตั้งอยู่บนความหวาดระแวง ความกลัว และมักลงเอยด้วยการใช้อำนาจตามอำเภอใจ

  ส่วนเผด็จการสมัยใหม่อย่างมุสโสลินี ฮิตเลอร์ และเผด็จการทหารในประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายก็บริหารอำนาจบนความหวาดระแวง ความกลัว และลงเอยด้วยการใช้อำนาจตามอำเภอใจเช่นกัน เพียงแต่พวกเขามีเครื่องมือในการใช้อำนาจที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เช่น กฎหมาย กลไกระบบราชการสมัยใหม่ สื่อ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า 

  แต่ในขณะเดียวกัน การใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารอำนาจของเผด็จการสมัยใหม่ ก็ไม่ใช่หลักประกันความยั่งยืนของอำนาจของพวกเขาได้ เพราะประชาชนในโลกสมัยใหม่ก็มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันหรือมากกว่าในการตั้งคำถาม เปิดโปงด้านตรงกันข้ามกับสิ่งที่อำนาจเผด็จการสมัยใหม่โฆษณาชวนเชื่อ

  ฉะนั้น ความขัดแย้งทางความคิด อุดมการณ์ กระทั่งความรุนแรงในการโค่นอำนาจเผด็จการเพื่อเปลี่ยนแปลงสู่ประชาธิปไตยจึงยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ อย่างน้อยๆประวัติศาสตร์สังคมโลกและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในสังคมไทยที่ผ่านๆมา ก็บอกเราเช่นนี้

  คำถามสำคัญคือ เราจะฝ่าทางตันหลังประชามติเพื่อไปสู่การวางกติกาประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันโดยไม่เกิดความรุนแรงได้อย่างไร ผมเองยังมองไม่เห็นคำตอบในเรื่องนี้ กว่าสองปีที่ผ่านมา คสช.ก็ไม่สามารถทำให้ทุกฝ่ายมี “ความเห็นร่วมกัน” ได้ และไม่สามารถวางกติกาใดๆที่เสรีและเป็นธรรมอันจะเป็นทางไปสู่การมีความเห็นร่วมของคนในสังคม

  เมื่อสังคมเราสามารถจะมีความเป็นร่วมกันในเรื่องการเขียนรัฐธรรมนูญกำหนด “รูปแบบประชาธิปไตย” ให้ชัดเจน และใช้รูปแบบนี้เป็นฐานในการปฏิรูปสถาบันต่างๆ เช่นสถาบันศาสนา กองทัพ ศาล และอื่นๆให้ถูกกำกับควบคุมตรวจสอบภายใต้กติกาที่อธิบายได้ว่าตอบสนองต่ออำนาจ สิทธิ เสรีภาพของประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมด้านต่างๆมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อนั้นเราจึงจะพบทางออกร่วมกัน

  จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ เราเลิกหวังว่าจะมี “อำนาจพิเศษ” มาแก้ปัญหาการเมืองในระบบประชาธิปไตยได้ และเชื่อมั่นว่าระบบประชาธิปไตยจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆของตัวมันเองได้ โดยเฉพาะชนชั้นกลาง สื่อ นักวิชาการ ปัญญาชนอาวุโสทั้งหลายที่เคยถูกเชิดชูเป็น “เสาหลัก” ทางความคิดและจริยธรรมของสังคม ควรเปลี่ยนทัศนคติที่ชอบชี้นิ้วว่าปัญหาประชาธิปไตยมาจากชาวบ้านต่างจังหวัดโง่ ไร้การศึกษา ไม่รู้ประชาธิปไตย เป็นผู้ลงคะแนนที่ด้อยคุณภาพ โดยไม่ยอมรับความจริงที่เป็นปัญหาสำคัญกว่าคือ การที่บรรดาชนชั้นกลางในเมือง สื่อ นักวิชาการ ปัญญาชนอาวุโสทั้งหลายยอมรับอำนาจรัฐประหาร เข้าไปผลักดันวาระทางการเมืองของพวกตนผ่านอำนาจรัฐประหาร กระทั่งเอาอะไรต่ออะไรที่กลุ่มอำนาจและผลประโยชน์ของพวกตนต้องการไปบรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ โดยไม่สนใจว่าสิ่งเหล่านั้นสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยหรือไม่ กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญชอบธรรมหรือไม่

  หากฝ่ายที่สร้างปัญหากับประชาธิปไตยมากกว่า เกิดการเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงและนำบทเรียนจากประวัติศาสตร์มาไตร่ตรองอย่างจริงจัง เราอาจพบทางออกอย่างสันติจากทางตันหลังประชามติ

   


   

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  ปิยบุตร ระบุเหตุที่ต้องออกไปโหวตโน 1. เนื้อหาของร่างรธน.เอง 2. เป็นการไม่ยอมรับรัฐประหารและคสช. พร้อมข้อเสนอหลังโหวตโนเราอาจหารธน.ก่อนรัฐประหารมาจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ แล้วรัฐบาลจากการเลือกตั้งก็ไปหาทางตั้ง สสร.  พร้อมทั้ง คสช.ต้องออกไปจากกระบวนการร่างฯ

  24 ก.ค.2559  ปิยบุตร แสงกนกกุล หนึ่งในกลุ่มนิติราษฎร์ นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ กล่าวถึง  ข้อเสนอหลังโหวตโน ต่อ คสช.และประชาชน  ที่ หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก มธ.) ท่าพระจันทร์ ในเวทีเรื่องประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จัดโดย 43 องค์กรภาคประชาชน  สรุปได้ดังนี้

  ทำไมเราถึงต้องออกไปโหวตโน เหตุผลหลักคือ 1. เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญเอง 2. เป็นการไม่ยอมรับรัฐประหารและคสช. โดย ข้อแรก ตัวร่างรัฐธรรมนูญ ปัญหาให้ต้องโหวตไม่รับ โดยสรุปคือ 1) การยกร่างไม่ได้มาจากประชาชน แต่มาจากรัฐประหาร 2) เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญไม่มีความเป็นประชาธิปไตย หากผ่านเราจะได้สภาพสังคมการเมืองถอยหลังไปอย่างน้อย 40 ปี สมัยรัฐบาลพลเอเปรม ติณสูลานนท์ 3) ร่างนี้จะทำให้ระบอบรัฐประหาร การใช้อำนาจของคสช. ถูกทำให้กลายเป็นสถาบันอยู่ภายใต้รธน. จากสิ่งที่ผิดกลายเป็นถูกรับรองอยู่ในร่างนี้ 4) หากร่างนี้ผ่านจะแก้ไขไม่ได้เลยในทางปฏิบัติ

  และ 5) ถ้าร่างนี้ผ่านไป แรกๆ อาจเหมือนไม่มีปัญหา แต่สักระยะจะนำมาซึ่งความขัดแย้งและน่าอาจจะรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย เพราะร่างนี้ปิดกั้น กดขี่ คนจำนวนมากด้วยกติกาของระบอบรัฐประหาร ถ้าร่างนี้ผ่านไปได้ และคนกลุ่มใหญ่ส่งเสียงเรียกร้องไม่เอาร่างนี้ อยากแก้ตามกระบวนการก็ทำไม่ได้ ก็เหลือวิธีเดียวคือ วิธีนอกรัฐธรรมนูญ

  ข้อที่สอง การโหวตโนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารและ คสช. อย่างไร เราจะเห็นคนจำนวนมากที่แสดงออกอย่างเปิดเผยว่าไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร แต่ก็มีกลุ่มอีกมากที่ไม่ได้แสดงออก อาจเพราะถูกกดไว้อยู่ด้วยอำนาจปืนและปืนในกฎหมาย เราปฏิเสธว่ามีคนจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารและการใช้อำนาจคสช. ภายใต้ข้อจำกัดของระบอบปัจจุบัน ภายใต้กติกาที่เขาขีดเส้น มันจะเหลือหนทางอะไรให้เราแสดงออกได้อีกว่าเราไม่เอารัฐประหารและอำนาจของ คสช. เพราะเราไม่สามารถชุมนุมหรือแสดงออกได้ หากท่านอยู่เฉยๆ ไม่แสดงออก คสช.จะเคลมว่า ทุกคนโอเค มันจึงเหลือช่องเดียวที่จะแสดงออกได้ ไม่ถูกจับ มีผลนับเป็นตัวเลข

  ประเด็นว่า โหวตโนชนะแล้วจะทำอย่างไรต่อ ประเด็นนี้อาจยังไม่ถึงเวลาที่ต้องมาพูด เพราะประชามติจะเกิดหรือเปล่ายังไม่รู้ชัด ต่อให้เกิดเราก็ยังไม่รู้ว่าโหวตโนจะชนะหรือไม่ แต่เนื่องจากคณะรณรงค์ต่างๆ เห็นว่านี่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพูด ผมจึงต้องขอออกตัวก่อนว่าเป็นความเห็นส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับนิติราษฎร์ เพราะทางกลุ่มยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้

  ขอแยกตรงนี้เป็นสองประเด็น ประเด็นแรก พิจารณาสภาพเหตุปัจจัยทางการเมืองอย่างไม่หลอกตัวเอง ถ้าโหวตโนชนะ ผมคิดว่า คสช.ก็ยังอยู่ในอำนาจต่อไป หาคนมาล้ม คสช.ฉับพลันทันทีคงทำไม่ได้ เพราะดูแล้วเหตุผลของรัฐประหารยังไม่เสร็จ เขาต้องอยู่ต่อแน่นอน พลังฝ่ายต่อต้านรัฐประหารยังไม่มากเพียงพอ มีคนจำนวนมากที่อาจไม่ชอบ คสช.แล้ว แต่ยอมทน เพราะกลัวว่าเลือกตั้งแล้วจะได้พรรคที่เขาไม่ชอบ ประเมินดุลกำลังแล้วเรายังไม่สามารถหาฐานความชอบธรรมที่ชัดแจ้งจนคสช.อยู่ไม่ได้ การล้มเผด็จการที่ผนึกทุกอย่างอย่างเหนียวแน่นเช่น คสช. เราไม่สามารถใช้กำลังของฝ่ายเราอย่างเดียว มันต้องเอาคนอื่นมาเติมด้วย อย่างไรก็ตาม หากโหวตโนชนะ คสช.จะอยู่ต่อในสภาวการณ์ที่ไม่เหมือนเดิม อย่างน้อยจะทำลายความชอบธรรมของ คสช.ไม่มากก็น้อย

  ประเด็นที่สอง ข้อเสนออย่างกว้างที่สุดหากโหวตโนชนะ คือ คสช.ต้องยุติและออกไปจากกระบวนการทำรัฐธรรมนูญใหม่ ท่านอาจจะถามต่อ คสช.เกี่ยวอะไร เพราะ กรธ.เป็นคนร่าง จริงๆ แล้ว คสช.เกี่ยวอย่างยิ่ง ดูตัวบทก็ได้ ร่างนี้เกิดจากรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ที่วางกลไกการร่างรัฐธรรมนูญไว้ และรัฐธรรมนูญชั่วคราวเกิดมาหลังการฉีกรัฐธรรมนูญ 2550 โดยคสช.

  ดูตัวรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 มาตรา 35 บอกไว้ว่า ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะเกิดต้องมีเนื้อหา 10 ข้อดังต่อไปนี้ ผู้ร่างไม่มีทางร่างอย่างเป็นอิสระ ดังนั้น ร่างมีชัย ฤชุพันธุ์ ก็คือการร่างตามกรอบของมาตรา 35 ตัวกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คสช.ก็เลือกตอนสุดท้าย นอกจากนี้ คสช.ยังมีบทบาทหลังทำร่างเสร็จต้องส่งเวียนไปแม่น้ำห้าสาย แม้ไม่ได้ร่างแต่เกี่ยวทุกกระบวนการ 

  แล้วจะยุติบทบาท คสช.ได้อย่างไร

  ปิยบุตร กล่าวว่า ร่างที่กำลังทำนั้นถูกชักใยจากรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ถ้ามันยังอยู่ ร่างยังไงก็ถูกล็อค จึงต้องหาทางยกเลิก รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ให้ได้ ถามว่าใครจะเป็นคนร่าง โรดแม็พพล.อ.ประยุทธ์ยืนยันว่ายังไงก็ต้องเลือกตั้งจะตามเดิมไม่ว่าเยสหรือโนชนะ ดังนั้น เราอาจหารัฐธรรมนูญก่อนรัฐประหารมาจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ แล้วรัฐบาลจากการเลือกตั้งก็ไปหาทางตั้ง สสร. และวิธีการร่างรัฐธรรมนูญต่อไป อย่างไรก็แล้วแต่ คสช.ต้องออกไปจากกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

  “ข้อเสนอนี้อาจดูเป็นอุดมคติ ให้ตายคสช.ท่านก็ไม่ออก ผมเข้าใจภารกิจของ คสช. ในการยึดอำนาจ และภารกิจท่านก็ยังไม่เสร็จ แต่ข้อเสนอให้ท่านออกจากากรทำรัฐธรรมนูญมันมีประโยชน์ต่อทั้งประเทศชาติ และ คสช.เองด้วย หากเราลองศึกษาประสบการณ์ประเทศต่างๆ ที่เปลี่ยนผ่านจากเผด็จการเป็นประชาธิปไตยสำเร็จ มี 2 แบบ แบบหนึ่งเผด็จการรู้แล้วว่าถอยดีกว่า จึงเปิดโต๊ะเจรจากับฝ่ายประชาธิปไตยแล้วลงแบบสวยๆ ตัวอย่างนี้เกิดในหลายประเทศในละตินอเมริกา หรือเกาหลีใต้ หรือสเปน อีกแบบคือเผด็จการที่ประเมินตัวเองสูง คิดว่าใครก็ล้มไม่ได้ วันหนึ่งประชาชนก็ลุกขึ้นมาไล่เผด็จการออกไป การไล่แบบนี้เผด็จการจบไม่สวยสักราย ถ้าวันที่ 7 ส.ค.โหวตโนชนะ มันมีทางออกของ คสช.แบบสวยๆ เลย คือ ออกไปด้วยตัวคุณเอง แล้วเปิดโอกาสให้ประชาชนทำรัฐธรรมนูญของเขาเองจริงๆ มันจะไม่เกิดความรุนแรง ไม่ต้องล้างโต๊ะกัน แต่ถ้าคสช.อยู่ต่อไปเรื่อยๆ วันหน้าต้องมาถึงแน่นอน ทุกคนอาจไม่รู้ว่าวันไหน แต่มันต้องมาถึงแน่ มันเป็นไปตามประวัติศาสตร์ของโลก เรากำลังหมุนเวลาย้อนกลับขณะที่โลกเดินหน้า ถ้าวันนั้นมาถึงมันจะมีลักษณะรุนแรง” ปิยบุตร กล่าว

  “การโหวตโนคือการปฏิเสธ Dead hand มือที่(เขียนรัฐธรรมนูญ)ตายแล้ว พวกเขาตายไปแล้วยังปิดช่องทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยคนรุ่นใหม่ๆ ที่ต้องการกำหนดชะตากรรมตัวเองอีก” ปิยบุตร กล่าว

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai

  24 ก.ค. 2559 วรเจตน์ ภาคีรัตน์ นักวิชาการจากคณะนิติราษฎร์ และอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ปาฐกถา “ประชามติ 7 สิงหา กับอนาคตสังคมไทย” ในงาน "ใส่ใจประชามติรัฐธรรมนูญ กับอนาคตประชาชน" ซึ่งจัดโดยองค์กรภาคประชาชน 43 องค์กร ที่หอประชุมศรีบูรพา มธ. ท่าพระจันทร์

  รายละเอียดมีดังนี้

  หัวข้อที่เชิญให้ผมมาพูดวันนี้ คือ “ประชามติ 7 สิงหา กับอนาคตสังคมไทย” ตอนที่มีการตั้งหัวข้อนี้ผมก็กังวลนิดหน่อย เพราะรู้สึกว่า สังคมไทยดูจะไม่ค่อยมีอนาคตเท่าไหร่ และที่ สำคัญคือ การพูดวันนี้เป็นการพูดภายใต้พันธนาการบางอย่างที่มองไม่เห็นและภายใต้เพดานของเสรีภาพที่ตกต่ำลงอย่างมาก แต่ว่าก็ยินดีที่จะมาพูดเรื่องรัฐธรรมนูญให้ท่านทั้งหลายได้ฟัง จะได้เห็นทรรศนะที่ผมมีต่อร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่จะมีการลงประชามติ รวมถึงปัญหาที่อาจจะเกิดมีขึ้นหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการออกเสียงประชามติไปในทรรศนะของผม

  ในเบื้องแรก เราอาจต้องคิดกันสักนิดนึงว่า ประชามติ 7 ส.ค. จะมีจริงๆ หรือไม่ แม้ว่าหลายคนออกมายืนยันว่าจะเกิดประชามติขึ้นอย่างแน่นอน แต่ว่าทุกอย่างดำรงอยู่ในความไม่แน่นอนทั้งสิ้น เนื่องจากว่า ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาการปกครองที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หัวหน้า คสช.มีอำนาจเต็มตามมาตรา 44 ในแง่ของการที่จะจัดให้มีการประชามติ หรือแม้แต่จะเลื่อนการออกเสียงประชามติออกไป เพราะฉะนั้น เราต้องรอดูกันต่อไปว่าตกลงประชามติ 7 ส.ค.จะมีขึ้นหรือไม่ ในช่วงสองสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้าง

  แม้ผมจะพูดในเบื้องต้นว่าสังคมไทยดูเหมือนจะไม่มีอนาคตมากนัก แต่อนาคตขึ้นอยู่กับปัจจุบัน ขึ้นกับเงื่อนไขเหตุปัจจัยที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันนี้ ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยที่ดี โดยตัวของเราเอง เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตา เปลี่ยนแปลงอนาคตที่มันดูจะมืดมนไปได้

  ทำไมผมจึงรู้สึกว่าสังคมไทยดูจะมีปัญหาเรื่องอนาคต โดยเฉพาะหากเชื่อมโยงกับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับออกเสียงประชามติที่คาดว่าน่าจะมีขึ้น ผมคิดว่าร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ ปัญหาสำคัญที่สุดคือ สมมติว่ามีการผ่านการออกเสียงประชามติไป จะเป็นการมัดตราสังหรือตรึงสังคมไทยไว้กับกฎเกณฑ์ในร่างรัฐธรรมนูญนี้ โดยยากจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามวิถีทางในทางรัฐธรรมนูญได้

  เหตุผลที่พูดอย่างนี้ เนื่องจากในกฎเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ แม้ผู้ร่างจะเขียนให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญได้ แต่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นทำได้ยากอย่างยิ่ง เท่าที่ศึกษารัฐธรรมนูญของไทย ไม่เคยพบเลยว่าตลอดการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ 19 ฉบับจะมีฉบับใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยวิถีทางตามรัฐธรรมนูญยากเท่ากับฉบับนี้

  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยากนี้มีนัยอย่างไรต่อสังคมไทยในอนาคต ประเด็นสำคัญคือ ภายใต้กติกาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ถ้าไม่สามารถเปิดให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ยากเย็นเกินไปนัก การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะไม่สามารถแก้ไขในวิถีทางรัฐธรรมนูญได้ และต้องใช้วิถีทางนอกรัฐธรรมนูญเข้าแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งมันเป็นชนวนหรือระเบิดเวลาที่อาจนำมาซึ่งความรุนแรงในอนาคต อาจเกิดการสูญเสียขึ้นอีก ซึ่งเราคงไม่มุ่งหวังให้เป็นเช่นนั้น

  ไม่เฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังรองรับการดำรงอยู่ต่อไปของบทบัญญัติ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวอีก ซึ่งเป็นครั้งแรกเช่นกัน เมื่อมีการทำรัฐประหารจะฉีกรัฐธรรมนูญฉบับเดิม จากนั้นคณะรัฐประหารจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว มีการยกร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญถาวร ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับจะกำหนดให้อำนาจรัฐประหารจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร นั่นหมายความว่า สิ่งที่ควรจะเป็นหากรัฐธรรมนูญนี้ผ่านการออกเสียงประชามติก็คือ อำนาจของ คสช.ก็ควรยุติลงหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แต่กฎเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญนี้ไม่เป็นเช่นนั้น หัวหน้า คสช.ยังมีอำนาจต่อไปอีกตามมาตรา 44 ยิ่งไปกว่านั้น บรรดาคำสั่งของ คสช.จะเป็นมรดกตกทอดต่อไป จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ต้องตราเป็น พ.ร.บ.เท่านั้น ซึ่งถ้าเราดูที่มา ส.ว.แล้วคงแก้ไขกฎเกณฑ์เหล่านั้นไม่ได้ง่ายนัก

  ถ้าเราต้องตัดสินใจทางใดทางหนึ่ง เราควรจะดูรัฐธรรมนูญนี้จากหลักเกณฑ์ของเหตุผล อะไรคือปัญหาของร่างนี้ เริ่มจากถามว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรก่อน เราต้องเข้าใจก่อนว่า รัฐธรรมนูญในความหมายทางกฎหมายถือว่าเป็นกฎหมายสุงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีเนื้อหาสองส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรก เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของรัฐ การจัดรูประบอบการปกครอง การเข้าสู่ตำแหน่งขององค์กรทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางการเมืองและสถาบันในทางรัฐธรรมนูญเหล่านั้น อีกส่วนหนึ่ง รัฐธรรมนูญจะกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน นั่นคือบทบัญญัติในส่วนสิทธิขั้นพื้นฐาน เพราะฉะนั้น ถ้าจะดูรัฐธรรมนูญนี้ว่ามีปัญหาอย่างไรหรือไม่ อาจจะดูเนื้อหาของสองส่วนนี้

  ส่วนแรก การจัดโครงสร้างองค์กรของรัฐ เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งขององค์กรทางการเมือง ปัญหาแรก อำนาจที่กำหนดในรัฐธรรมนูญนี้ ผู้แทนประชาชนสามารถแสดงออกซึ่งอำนาจได้อย่างไร และมีที่มาอย่างไร เราต้องดูระบบเลือกตั้ง ภายใต้กติกาในร่างนี้ กฎเกณฑ์การเลือกตั้งจะเปลี่ยนไปจากเดิม เรามีคะแนนเสียงเพียงคะแนนเดียว เลือก ส.ส. ในเขตเลือกตั้งของตัวก็จะมีผลเป็นการเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองไปพร้อมกัน ผมตั้งข้อสงสัยว่า มันยากนักหรือถ้าจะกำหนดระบบการเลือกตั้งให้ประชาชนแต่ละคนมีคะแนนเสียงสองคะแนน คะแนนหนึ่งเลือก ส.ส.เขตของตนเอง อีกคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง ผมจึงไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมผู้ร่างรัฐธรรมนูญจึงกำหนดให้ประชาชนมีคะแนนเดียว ด้านหนึ่งเป็นการบังคับคนที่ไปออกเสียงเลือกตั้ง เขาอาจชอบ ส.ส.พรรคหนึ่ง แต่ชอบบัญชีรายชื่ออีกพรรค ภายใต้กติกาใหม่จะมีผลบังคับโดยปริยาย อาจทำให้เจตนารมณ์ของประชาชนถูกบิดผันไปได้ การเคารพการแสดงเจตจำนงของประชาชนจึงไม่สมบูรณ์

  อีกปัญหาใหญ่คือ การได้มาซึ่ง ส.ว. ในเอกสารอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญที่ออกมาอย่างเป็นทางการ เขียนอธิบายว่าทำไมยังต้องมี ส.ว. (ในหน้า 23) ว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 ส.ว. ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพี่เลี้ยงแก่ ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้ง ข้อมูลที่เขียนไว้ในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพราะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ยังไม่มี ส.ว. มีแต่ ส.ส.เท่านั้น และในชั้นแรกสุดมาจากการแต่งตั้ง ในเวลาต่อมา มาจากการแต่งตั้งผสมกับการเลือกตั้ง ส.ว. เพิ่งเกิดในรัฐธรรมนูญ 2492 โดยมาจากการแต่งตั้ง แต่ที่มาของ ส.ว. มาจากรัฐธรรมนูญ 2489 โดยเรียกว่า พฤฒสภา ที่มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม เพราะฉะนั้นข้อมูลในเอกสารนี้จึงมีความผิดพลาด

  เอกสารนี้อธิบายถึงพัฒนาการของ ส.ว. แล้วจบลงที่ว่า ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ควรจะให้มี ส.ว.เหมือนเดิมแต่เห็นว่าไม่ควรมาจากการเลือกตั้งแล้ว ควรมาจากการเลือกตั้งกันเอง นั่นหมายความว่า ประชาชนจะไม่มีสิทธิเลือก ส.ว. ทั้งๆ ที่ ส.ว.มีอำนาจอย่างมาก เพราะต้องร่วมตรากฎหมายกับ ส.ส. ในแง่นี้ ความชอบธรรมของ ส.ว. ก็จะมีน้อยแต่อำนาจจะมีมาก

  ในแง่การบริหารราชการแผ่นดิน หลายคนกังวลกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ และหวังว่าหลังเลือกตั้งจะได้บุคคลมาเป็นรัฐบาลแล้วบริหารจัดการแผ่นดินไปตามนโยบายที่หาเสียง แต่ในร่างนี้ในหมวด 6 รัฐบาลหลังเลือกตั้งจะทำอะไรได้ลำบากมาก เขาจะมีสถานะเป็นเพียงองค์กรฝ่ายประจำที่ทำงานรูทีนตามกรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนด แต่การคิดนโยบายสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนจะทำได้ยาก การอ้างว่าเพื่อป้องกันประชานิยมนั้นเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักน้อยมาก

  มิหนำซ้ำ อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระก็มีอำนาจเพิ่มมากขึ้น เขาสามารถกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นมาเอง และเวลาบังคับนอกจากใช้กับตัวเองแล้วจะบังคับใช้กับนักการเมือง เมื่อเกิดปัญหา ป.ป.ช.ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยได้ ส่งผลให้สถานะของคนที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่รับผิดชอบนโยบายระดับประเทศมีความไม่แน่นอนสูงมากๆ

  หลายคนสงสัย ในรัฐธรรมนูญนี้กำหนดกลไก คปป. หรือ "อภิรัฐบาล" ที่จะมีอำนาจเหนือกว่าประชาชนหรือเปล่า ในร่างนี้ไม่ได้เขียนไว้ แต่การไม่เขียนนี้ไม่ได้ทำให้อำนาจชนชั้นนำลดน้อยลง เนื่องในมาตรา 5 ของร่างนี้ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และเพิ่มเติมกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องประเพณีการปกครองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขว่า  เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเราไม่รู้ว่าประเพณีนี้คืออะไร แต่เมื่อไหร่ที่จะใช้บทบัญญัติมาตรานี้ อำนาจนี้อยู่ที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เขาจะเป็นคนจัดให้มีการประชุม โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานองค์กรอิสระ ซึ่งองค์กรที่ขาดจุดยึดโยงกับประชาชนมีปริมาณมากกว่าองค์กรที่มีจุดเชื่อมโยงกับประชาชน คงยากที่องค์กรที่มีที่มาเชื่อมโยงกับประชาชนจะชนะในการออกเสียงมีมติในเรื่องที่เป็นปัญหาเกิดขึ้น และอาจส่งผลกระทบให้กำหนดกฎเกณฑ์บางอย่างที่ขัดกับเจตจำนงประชาชนได้

  เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานเราอ่านดูอาจเคลิ้ม เพราะประกันสิทธิเอาไว้มากมาย อยากให้ดูโดยละเอียด จริงๆ การบังคับใช้เรื่องสิทธิขั้นฐานไม่ได้อยู่ที่ว่าเขียนมากหรือน้อย แต่อยู่ที่กลไกนั้นมันฟังก์ชั่น มีประสิทธิภาพ เคารพสิทธิของประชาชนจริงๆ หรือไม่

  ที่สำคัญคือ ร่างนี้แม้บัญญัติรับรองสิทธิไว้แต่เปิดช่องให้มีการจำกัดสิทธิ แปลว่า หากรับรองสิทธิไว้แล้วช่องที่เปิดให้มีการจำกัดสิทธิ มีการใช้ถ้อยคำที่หลวมๆ ขาดเกณฑ์ในการกำกับการตรากฎหมายจำกัดสิทธิ การให้สิทธิก็อาจมีความหมายน้อยลง เช่น ให้สิทธิในการติดต่อสื่อสารถึงกัน แต่บอกว่าการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะทำไม่ได้ เว้นแต่มีคำสั่ง หมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งคำว่า กฎหมายบัญญัติเท่ากับเปิดช่องให้สภาร่างเหตุขึ้นได้ หรือบัญญัติหลวมๆ ก็ได้ เช่น เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ

  การบัญญัติรัฐธรรมนูญโดยเปิดข้อยกเว้นไว้ในลักษณะแบบนี้จะกระทบกับแกนหรือแก่นของสิทธิ ซึ่งเดิม รัฐธรรมนูญ 2540 บัญญัติไว้ว่า การตรากฎหมายที่กระทบสาระสำคัญหรือแก่นของสิทธิจะกระทำไม่ได้ แต่ร่างนี้ไม่ได้บอกเรื่องนี้ไว้เลย

  ปัญหาสำคัญอีกอันหนึ่ง คือ บทบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพจะไร้ความหมาย ถ้าหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ ยังคงให้อำนาจหัวหน้า คสช.มีอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวต่อไปอีกจนกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่สำเร็จ หากรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ โดยหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญต้องรอการเลือกตั้งอย่างต่ำอีก 15 เดือน ระหว่างนั้น หัวหน้า คสช.ยังมีอำนาจตามมาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญอาจมีบทบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพไว้จำนวนมาก แต่ระหว่างนั้น 15 เดือน การบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพต่างๆ ในรัฐธรรมนูญก็จะกลายเป็นหมัน เนื่องจากบุคคลที่ถูกกระทบจากการใช้อำนาจตามนี้จะไม่สามารถฟ้องศาลได้ หรือหากจะฟ้องศาล ศาลก็ยากจะรับคดีไว้พิจารณาเพราะถือว่าการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ถูกประกาศเรียบร้อยแล้วว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ชอบด้วยกฎหมาย

  การโหวตรับร่างนี้ จึงมีผลเท่ากับยอมรับให้ใช้มาตรา 44 ต่อไปได้อีกจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง และตั้งรัฐบาลใหม่ อย่างต่ำปีเศษๆ

  อีกประเด็นสำคัญหนึ่ง คือ เมื่อไม่นานมานี้ มีที่ปรึกษาของ คสช. แสดงความเห็นว่า คนที่โหวตไม่รับอาจมีได้หลากหลาย และอาจรวมถึงคนที่ต้องการให้ คสช.อยู่ต่อไปนานๆ ด้วย เรื่องนี้มีปัญหาเรื่องการตีความ ผมเห็นว่า การจัดให้มีการประชามติเที่ยวนี้ ที่ตรงที่สุด คือ หากรัฐธรรมนูญไม่ผ่าน แปลว่าคนไม่เห็นชอบ ถ้ารัฐธรรมนูญแปลว่าคนเห็นชอบ อธิบายง่ายที่สุด ที่เหลือเป็นการตีความ แต่คำถามคือ ร่างนี้เกิดขึ้นมาลอยๆ ไม่ได้ ต้องมีคนจัดทำ คำถามคือใครเป็นคนทำ คนที่ทำคือ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (ชุดบวรศักดิ์) และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (ชุดมีชัย) ผมไม่แน่ใจว่างบประมาณในการจัดทำร่างเท่าไรแล้ว แต่ประเด็นคือ คสช.ไม่ได้เป็นคนทำร่างนี้จริง ไม่ได้เขียนจริง แต่ว่าคนร่างมาจากไหน อยู่ๆ ผุดขึ้นมาจากโคลนตม แล้วขึ้นมาเขียนรัฐธรรมนูญ? คงไม่ใช่ ซึ่งคนที่สร้างพวกเขาขึ้นมาก็คือ คสช.

  สมมติถ้าร่างไม่ผ่านการออกเสียงประชามติ เราอาจบอกว่าประชาชนปฏิเสธผลงานที่ทำ คำถามคือ กรรมการร่างจะรับผิดชอบอย่างไร เขาบอกว่า เขาอุตส่าห์มาเขียนให้ก็เป็นบุญแล้ว คุ้มครองตั้งแต่ท้องแม่จนแก่เฒ่า จะให้รับผิดชอบอะไรอีก

  ปัญหาคือ แล้วคนที่แต่งตั้งหรือเป็นที่มาของกรรมการร่างควรต้องมีความรับผิดชอบอะไรหรือเปล่า หรือร่างไปเรื่อยๆ แบบนี้ สักวันหนึ่งก็จะผ่าน เราอยากให้ประเทศเดินไปในทิศทางแบบนั้นหรือ เพราะฉะนั้น การโหวตไม่รับ ตรงที่สุดคือ ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ แต่รับหรือไม่รับเป็นปัญหาเรื่องความชอบธรรม ที่พูดเรื่องนี้เพราะโดยทัศนะส่วนตัว มองว่าบางคนเริ่มไขว้เขว พอมีบุคคลคนหนึ่งบอกว่า โหวตไม่รับแปลว่า อยากให้ คสช.อยู่นานๆ คนอาจไขว้เขว คิดว่าอยู่บ้านหรือไปโหวตเยสดีกว่า ท่านจะโหวตอย่างไรก็ตาม ท่านอย่าวอกแวก อย่าลังเล ศึกษาจากกติกาต่างๆ แล้วตัดสินใจไป

  สมมติว่า ถ้ารัฐธรรมนูญผ่าน โดยทั่วไปก็คือความชอบธรรมของ คสช.ก็อาจจะมีมากขึ้น เพราะเขาถือว่าการใช้อำนาจตามมาตรา 44  ผ่านการรับรองแล้ว แต่ถ้าไม่ผ่าน ต่อให้เขาบอกว่าไม่ได้ร่างเอง แต่ทุกคนก็รู้ว่า คสช.เป็นคนตั้งกรรมการร่าง ความชอบธรรมของ คสช.ไม่น่าจะเหมือนเดิม จริงๆ อาจจะใช้คำไม่ถูก เพราะอาจจะมีคนถามว่า เคยมีความชอบธรรมด้วยหรือ

  สำหรับบางคนที่ตัดสินใจโหวตรับ อาจด้วยความรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญนี้อาจช่วยปราบคนโกง ปราบทุจริตคอร์รัปชัน เท่าที่ศึกษารัฐธรรมนูญของหลายประเทศ ไม่เคยพบว่ามีประเทศไหนเขียนรัฐธรรมนูญปราบโกง เราอาจเป็นประเทศแรก ลองนึกดูดีๆ การปราบการทุจริต ประชาชนทั้งหมดไม่ว่าจะมีความคิดเห็นทางการเมืองแบบไหนประเด็นนี้ย่อมเป็นประเด็นที่เห็นพ้องต้องกัน คงไม่มีใครอยากให้คนทุจริตคอร์รัปชันเข้าสู่อำนาจทางการเมือง แต่ปัญหาคือการปราบทุจริตทำง่ายเพียงแค่เขียนในรัฐธรรมนูญหรือ ถ้าทำง่ายแบบนั้นหลายประเทศคงเขียนไปแล้ว มันไม่ง่ายแบบนั้น

  บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ยกมากล่าวอ้างว่ามีลักษณะปราบโกง อันที่จริง การปราบโกงของเขาคือ การกำหนดคุณสมบัติคนเข้าสู่ตำแหน่งในองค์กรของรัฐ รวมทั้งการเอาออกจากตำแหน่ง แต่ปัญหาคือ การเข้าสู่ตำแหน่งและการเอาออกไม่ได้เป็นผลจากการโกงหรือไม่โกง แต่มีคำตัดสินของศาลเป็นฐาน

  คำถามที่ยากขึ้นกว่านั้น คือ เราเชื่อได้ไหมว่า บุคคลที่ถูกศาลพิพากษาแล้วหรือมีคำสั่งต่างๆ ว่าทุจริต เป็นอย่างนั้นจริง โดยปกติเราก็น่าจะเชื่อได้ แต่ตลอดสิบปี เท่าที่ติดตามการเมืองไทยมา ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเชื่อได้ เพราะประเด็นที่กล่าวหาถ้าพันกับการเมือง มันยากจะเชื่อได้ว่า การวินิจฉัยต่างๆ ผ่านประจักษ์พยานหลักฐานต่างๆ ที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริง เพราะฉะนั้นการจัดให้มีองค์กรตรวจสอบหรือการกันไม่ให้คนที่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้เข้าสู่องค์กรของรัฐ ผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วย แต่ปัญหาคือ ตราบเท่าที่การใช้กฎหมายไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มันยากที่จะทำให้การปราบโกงบรรลุวัตถุประสงค์ลงได้

  การใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ส่วนวิธีปราบโกงที่โลกนี้เขาใช้กัน คือ การเพิ่มความเป็นประชาธิปไตย โดยเชื่อว่ายิ่งเป็นประชาธิปไตยมาก ความโปร่งใสยิ่งมาก ถ้าทำอะไรไปแล้ว ตรวจสอบไม่ได้ ถูกฟ้องไม่ได้ แค่ติดฉลากสวมเสื้อว่าเป็นคนดีมีคุณธรรม จบ อย่างนี้ไม่มีทางปราบโกงได้

  คนที่เชื่อว่าจะปราบโกงด้วยวิธีเขียนรัฐธรรมนูญอาจต้องตรึกตรองให้มากขึ้น รวมถึงคนที่บอกว่าถ้านักการเมืองไม่เห็นด้วยก็รับไปเลย คิดแบบนี้ง่ายเกินไป เป็นการใช้สติปัญญาไม่เต็มศักยภาพที่ควรจะใช้

  ถ้าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย จะมีวิธีแสดงออกอย่างไร

  ถ้ามีการประชามติเกิดขึ้นจริง ในวันที่ 7 ส.ค. ประชามติครั้งนี้ต่างจากประชามติเมื่อ 9 ปีก่อนครั้งนั้น ผมได้ร่วมดีเบตว่าควรจะมีความเห็นอย่างไรต่อรัฐธรรมนูญ ตอนนั้นประเด็นคำถามมีประเด็นเดียวว่า เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญนี้ แต่อันนี้มีสองประเด็น ประเด็นแรก เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบรัฐธรรมนูญ ถ้ารับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็กาในช่องในช่องซ้ายมือ คือช่องเห็นชอบ ถ้าไม่รับก็กาในช่องในช่องขวามือ คือช่องไม่เห็นชอบ บังเอิญ ผมเป็นคนถนัดขวา ผมก็จะกาทางด้านขวามือ

  แต่เที่ยวนี้มีประเด็นเพิ่มเติมอีก เป็นคำถามพ่วงที่ถามว่า “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรก นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” ในประเด็นนี้ก็มีสองช่อง ช่องซ้าย คือเห็นชอบ ขวาคือ ไม่เห็นชอบ

  ประเด็นคำถามพ่วง อ่านแล้วจะงง เขียนในเชิงประเมินคุณค่าด้วย มีลักษณะจูงใจ คำถามไม่ได้ตั้งในลักษณะที่เป็นภววิสัยเท่าที่ควร ความหมายคืออะไร ปกติการเลือกนายกฯ องค์กรซึ่งมีอำนาจเลือกนายกฯ คือ สภาผู้แทนฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง ส.ว.ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่เกี่ยวเพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง โดยกลไกถ่วงดุลอำนาจ นายกฯ พ้นตำแหน่งได้เมื่อสภาผู้แทนฯ ไม่ไว้วางใจ นายกฯ มีสิทธิยุบสภาได้ กรณีเกิดเดทล็อคทำแบบนั้นได้ ในร่างนี้เขียนว่าถ้าเลือกไม่ได้ คนที่พรรคการเมืองเสนอมาสามชื่อไม่มีความสามารถเท่ากับอีกคนหนึ่งที่ยังไม่เผยตัวให้เห็นตอนนี้ เขาให้ ส.ส.ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งไปขอประชุมร่วมกับ ส.ว.และขอปลดล็อค และเลือกนายกฯ โดยไม่ต้องเลือกจากคนที่มีรายชื่อ ไม่ต้องเลือกจาก ส.ส. เป็นคนนอกก็ได้

  แต่คำถามพ่วงปลดล็อคอีกชั้น คือ ปกติ ส.ว.ไม่ได้มีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งนายกฯ แต่ถ้าคำถามนี้ผ่าน ใน 5 ปีแรก ส.ว.มาร่วมโหวตนายกฯ ด้วย ประเด็นคือ ส.ว.ในช่วง 5 ปีแรกมาจากการแต่งตั้งของ คสช. เพราะฉะนั้น ตีความคำถามพ่วงนี้คือ เห็นชอบด้วยไหม ให้ ส.ส.และ ส.ว.ที่มาจาการแต่งตั้งโดย คสช. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

  โดยเหตุที่ผมนั้นคำถามแรกถนัดขวาไปแล้ว คำถามที่สองจะมาถนัดซ้ายก็กระไรอยู่ เพราะฉะนั้น โดยส่วนตัวผมเอง ในบัตรออกเสียงประชามติจะกาด้านขวามือ 2 ช่อง

  วิธีการกา ท่านต้องกากบาท ซึ่งได้อารมณ์มากๆ ความรู้สึกต่างๆ ก็จะออกไปตอนกานั่นแหละ

  สุดท้าย หลายคนกังวลหรือคิดเลยไป ผลออกมารับหรือไม่รับเป็นอย่างไร ก็เป็นสิทธิที่แต่ละคนจะคิด เพียงแต่ตอนนี้เราต้องเข้าใจว่าอำนาจถูกยึดไปตั้งแต่ 22 พ.ค. 2557 การเรียกคืนซึ่งอำนาจไม่ใช่เป็นของง่าย มีขั้นตอนในสภาวะที่ประชาชนยังไม่ได้เข้มแข็งมากพอ คือถ้าเกิดว่าประชาชนเป็นใหญ่จริงๆ หน้าตาคนร่างอาจเป็นอีกอย่าง และเราน่าจะได้คนซึ่งต้องจริงใจต่อประชาชนและมีสัมมาทิฏฐิ คือ เห็นอย่างถูกต้องว่า ในรัฐสมัยใหม่ที่เป็นนิติรัฐและประชาธิปไตย อำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของประชาชน การเขียนรัฐธรรมนูญของเขาเหล่านั้น ทุกองคาพยพจะสืบสาวกลับมาที่แหล่งกำเนิดของอำนาจคือ ตัวประชาชนได้ โดยวิธีสำรวจตรวจสอบว่ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ทำง่ายๆ เอาองค์กรหนึ่งแล้วลากแผนผังลงมาถ้าเส้นที่ลากไม่ถึงประชาชน อันนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตย ซึ่งในความเห็นผม รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอยู่หลายองค์กร

  ในห้วงเวลาของการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญอาจไม่ทำให้เรามีเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นในฉับพลันทันทีเหมือนยาวิเศษ ในเยอรมนี เขาแยกเป็นสองประเทศ หรือในเอเชีย เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ รัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรจะกำหนดชะตากรรมของรัฐๆ นั้น แม้เป็นคนชาติเดียวกันไม่โง่หรือไม่ฉลาดไปกว่ากัน สติปัญญาไล่เลี่ยกัน แต่ถ้าแยกกันแล้วใช้รัฐธรรมนูญคนละฉบับซึ่งหมายถึงการจัดการปกครองคนละระบบ ประวัติศาสตร์โลกพิสูจน์ให้เห็นนับครั้งไม่ถ้วนว่า ประเทศที่เป็นประชาธิปไตย การคอร์รัปชันจะน้อยกว่า ประชาชนจะมีมาตรฐานในการดำรงชีวิตสูงกว่า เขากำหนดชะตากรรมของเขาเอง ไม่ต้องให้ใครสวมเสื้อคลุมคนดีมีคุณธรรมมากำหนดให้

  ผมเข้าใจดีว่าในช่วงสองปีมานี้ หลายคนอาจเกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้ ผิดหวัง รู้สึกว่ากระบวนการที่จะได้มาซึ่งประชาธิปไตยดูจะยาวนาน แต่ทุกอย่างไม่ได้ได้มาง่ายๆ ถ้าใครเหนื่อยก็พัก ไม่มีใครว่าอะไร หายเหนื่อยก็กลับมาสู้ ขออย่างเดียว ขอให้อุดมการณ์ประชาธิปไตย การปกครองโดยกฎหมายที่เป็นธรรมโชติช่วงอยู่ในใจของผู้รักประชาธิปไตยทุกคน

  สิ่งที่เผด็จการกลัวที่สุดก็คือไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่ในใจของทุกคนที่ดับไม่ได้ เผด็จการทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่ามีลักษณะอย่างไร จะฉาบเคลือบด้วยเสื้อคลุมแบบไหนก็ตาม สิ่งเดียวที่เขาชอบคือ ความหวังของผู้คนที่ใฝ่หาเสรีและประชาธิปไตยมอดดับลง

  ตราบเท่าที่ความหวังในหัวใจของคนรักประชาธิปไตยทั้งหลายยังโชติช่วงอยู่ แสดงออกได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่จิตใจยังมั่นคงอยู่เสมอ วันนึงเผด็จการจะรู้ว่าเขาดับไฟในใจของทุกคนไม่ได้ และเมื่อถึงเวลาที่ไฟในใจของแต่ละคนรวมกัน วันนั้นคือวันที่ผมเชื่อว่าเราจะมีประชาธิปไตย มีกฎหมายที่เป็นธรรมอย่างแท้จริง

  ขอเป็นกำลังใจให้ผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลาย ไม่ใช่เพื่อตัวเราเอง เพื่อคนรอบข้าง เพื่อลูกหลานเรา ที่จะได้มีสังคมที่ดีงาม เป็นสังคมที่มีอนาคตต่อไป

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai